Yazı Detayı
21 Ağustos 2020 - Cuma 07:19
 
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (5)
İBRAHİM OKUYAN
 
 

Tek Eşeyli olmayan bitkilerde, 
Melezleşme ihtimali çok daha fazladır. 

 

(Melezleşme: Melezleşmek işi başka bir bitki türünün çiçekleriyle döllenmek

Bir bitki başka bir bitki türünün çiçekleriyle döllenmek, Yabancılaşmak)
 

Hâlbuki kendi kendini tozlayan bitkiler, 
Neredeyse kendilerini kopyalamakta ve böylece çiftçiye, 
Belli bir standart sunmaktadırlar.

 

Kesin tarihleri ile

Bitkiler M.Ö. 8500,

Hayvanlarsa M.Ö. 8000 dolaylarında evcilleştirilmiştir. 
 

Keçi üzerinde yapılan DNA analizleri, 
“Keçi”nin bundan 10.500 yıl önce evcilleştirildiğini ve

Keçinin Anavatanının Toros ve Zagros dağları olduğunu göstermektedir. 
 

Bereketli Hilal, 
"Dünyadaki temel tarım ürünlerinin ve hemen hemen evcilleştirilmiş

Belli başlı bütün hayvanların Anayurdu olma özelliğini taşımaktadır." 
 

Tarım sekiz Ana bitkinin Evcilleşmesi ile başladı. 
 

Bu temel bitkiler, 
Tahıl olarak; Çift sıralı Buğday, Tek sıralı Buğday, Arpa; 
Baklagiller olarak; Mercimek, Bezelye, Nohut, Acı Burçak; 
Lifli bitkilerden ise, Keten bitkisiydiler. 

Bu sekiz bitkiden yalnızca Keten ve Arpa, 
Bereketli Hilal ve Anadolu’nun dışında da yaban olarak vardı, 
Ama oralarda evcilleştirilemedi. 

 

Yaban Ataları başka yerde bulunmadığından, 
Çift sıralı Buğday yalnızca Bereketli Hilal’de, 
Nohut ise Bereketli Hilal içinde sadece

Türkiye’de (Güneydoğu Anadolu) evcilleştirilebilirdi. 
 

İlk çift sıralı buğday tarımı

M.Ö. 8500 dolaylarında Bereketli Hilal’de yapılmış, 
M.Ö. 6500 dolaylarında Yunanistan’a, 
M.Ö. 5000 dolaylarında Almanya’ya ulaşmıştır. 

 

Nohut için, 
M.Ö. 8000 yılına tarihlendirilen en eski kalıntılar Güneydoğu Anadolu'da bulunmuştur. 

 

Hindistan’da ise, daha sonraki bir tarihe, 
Bundan 5000 yıl öncesine ait kalıntılar bulunabilmiştir. 

 

Bereketli Hilal’de "Koyun, Keçi, İnek, Domuz" çok erken tarihte Evcilleştirilmiştir. 
 

İlk evcilleşen hayvanın köpek olduğu unutulmadan, 
O tarihlerde, 
Bereketli Hilal dışında, 
Dünyanın hiçbir yerinde, köpekten başka evcilleşmiş bir hayvan yoktu.

 

Dünyadaki binlerce yaban bitki türü arasında, 
Kaymak tabakasını oluşturan, 
En büyük tohumlu 56 tanesinin

İlk 32 tanesi Bereketli Hilal (Altın Hilal) veya

Batı Avrasya’nın Akdeniz kuşağında toplandığı görülmüştür. 
 

Bu 56 en büyükler arasında, 
Bereketli Hilal’in ilk tarım bitkilerinden olan iki tanesi, 
Arpa ve Çift sıralı Buğday, 
İri tohumlu bitkiler arasında, 
Sırasıyla üçüncü ve on üçüncü sırada yer alırlar. 

 

Ayrıca, 
Bereketli Hilal’de evcilleştirilebilecek 32 iri taneli bitki varken,

Örneğin Şili’nin Akdeniz iklimine benzer iklimde olan bölgesinde

Bu türlerin yalnızca ikisi, 

Kaliforniya ve Güney Afrika’da yalnızca birer tanesi bulunmakta,

Güneybatı Avustralya’da ise hiçbiri bulunmamaktadır. 
 

Bir tek bu olgu bile

Bereketli Hilal”’ in çarpıcı avantajını göstermektedir. 
 

Kısaca söylemek gerekirse

Yerel bitki örtüsünün evcilleştirmeye uygun olması ön şarttır. 
 

"Bereketli Hilal, dünyada yiyecek üretiminin ilk başladığı yerdir", 
 

Çünkü çağdaş dünyadaki temel tarım ürünlerinin ve

Belli başlı hayvanların ana yurdudur.

Aynı şekilde, 
Bereketli Hilal’de, 
İlk evcilleşen dört meyve olan “Zeytin, Üzüm, İncir ve Hurma” nın da; 
Bu bölgede,

Bol bol Yaban Ataları vardır. 

Bu ağaçlar,

Doğu Akdeniz’de evcilleştirildikten sonra,

Kısa zamanda,

İtalya, İspanya, Kuzey Afrika ve Arabistan’a yayılmıştır. 
 

Akdeniz dünyasında, 
Zeytin ağaçlarının,

Yağları nedeniyle, 
M.Ö. 4000’den itibaren yetiştirildiğini biliyoruz. 

 

Atalarımız,

Susam, Hardal, Haşhaş ve Keten bitkisini de,

Yağlı tohumları için seçerek, evcilleştirmişlerdir. 

Keten ayrıca

Dokuma Bezi üretmekte de kullanıldı. 
 

M.Ö. 7000 dolaylarında, 
Ketenin Bereketli Hilal’de evcilleştirildiği tahmin ediliyor.

Altın Hilal evcilleştirmede, 
Bu denli başı çekerken, 
Ağacın nitelikli ürün vermesinde çok etkili olan aşılamanın, 
İlk olarak Bereketli Hilal’de yapılmadığı, 
Aşılamanın ilk uygulayıcılarının ve bu yöntemi geliştirenlerin, 
Çin’de yaşayan topluluklar olduğu bilinmektedir.

 

Bu konu da en şanslı insanlar ise,

Orta Doğu olarak bildiğimiz coğrafya da, yani Lübnan, Suriye, Irak, Türkiye’nin Güneydoğu’su ve Mezopotamya’yı kapsayan ve ekvatora doğru başkan bir hilal şeklinde olduğu için “Bereketli Hilal” olarak bilinen coğrafyada yaşayan insanlardı.

 

Bu coğrafya, buğday ve çavdar gibi en besleyici tahılların ve at, deve, inek, keçi, koyun gibi büyük memeli hayvanların ana vatanıydı.

 

Evcil hayvan, hayvanın üremesinden ve beslenmesinden sorumlu insanlar tarafından kullanılmak üzere seçilmiş, bir yere kapatılarak yetiştirilen, bunun sonucunda da yaban atalarından farklılaşmış hayvan demektir.

 

Evcilleştirme ile ehlileştirmeyi karıştırmamak gerekir.

 

Doğadan alıp terbiye ederek yararlandığımız hayvanlar evcilleşmiş olmazlar,

Sadece ehlileştirilmiş olurlar.

 

Evcilleştirme olgusu,

Yaban hayvanlarının insanlar için daha yararlı bir şeye dönüşmesi olgusudur.

 

Gerçekten de evcilleştirilmiş hayvanlar çeşitli bakımlardan yaban atalarından farklıdırlar.

 

Çünkü insanlar,

Hayvanda istedikleri özelliği öne çıkaran seçimlerle,

Yaban çevrede farklı işleyen doğal seçilime müdahale etmişlerdir.

 

Örneğin koyunların tüylerini dökmeyenleri,

İneklerin bol süt verenleri vb. tercih edilmiştir.

 

Memeli büyük baş hayvanların evcilleştirilmesi, bitkilere nazaran daha kolay olmuştur.

 

Çünkü dünyada, yaban ot obur memelilerin tür sayısı 148 civarındadır.

 

Bu nedenle bir memelinin evcilleştirilmeye uygun olup olmadığını anlamak, bir tarım bitkisinin evcilleşmeye uygun olup olmadığını anlamaktan daha kolaydır.

 

Tür sayısı 148 olan,

Ağırlığı 45 kg üstündeki ot obur kara hayvanlarından,

Ancak 14 türü evcilleştirilmiş,

Geri kalan 134’ünde ise bu iş başarılamamıştır.

 

Bu 14 tanenin ilk beşi bütün dünyada yaygınlık ve önem kazanırken,

İkincil olan 9 tanesi ancak dünyanın belli bölgelerindeki insanlar için önemli olmuştur.

 

İlk beşe giren evcil memeliler; “Sığır, Koyun, Keçi, Domuz ve At”tır.

 

İkinci dokuz ise; “Arap devesi, Çift hörgüçlü deve, Lama alpaka, Eşek, Ren geyiği, Manda, Yak, Banteng ve Gaur” dur.

 

Bu eski zaman on dörtlüsünün 7 tanesinin yaban atası Bereketli Hilal’i de içine alan Güneybatı Asya’da yaşıyordu.

 

Avrasya’yı göz önüne aldığımızda ise (Avrasya Kuzey Afrika’yı da kapsayacak şekilde tanımlanmıştır) 14 evcilleşen memeliden 13 ünün ana yurdu bu topraklardır.

 

Temel verimsizliklerinden ötürü,

Et oburlar tercih edilmemiş ve hiçbiri evcilleştirilmemiştir.

 

Bir hayvan, bir bitkiyi veya başka bir hayvanı yediğinde,

Yediği şeyin biokütlesinin yiyenin biokütlesine dönüşme oranı ortalama 10 civarındadır.

 

Örneğin;

500 kg lık bir inek yetiştirmek için yaklaşık 5.000 kg mısır gerekir.

 

Buna karşılık 500 kg lık bir etobur hayvan yetiştirmek için,

50.000 kg lık mısırla beslenmiş olan

5.000 kg lık ot obur hayvanı etobura yedirtmek zorunda kalınır.

Bu verimli bir olay değildir.

 

Bunu fark eden atalarımız,

Evcilleştirmek için etoburları değil, ot oburları tercih etmişlerdir.

Evcil hayvanların insanlara sağladığı faydalar,

Eski dünyanın sınırları ile sınırlıdır.

Amerika kıtası,

Avustralya,

Yeni Gine gibi

Dünyanın birçok bölgesinde evcilleştirilecek büyük hayvan yoktur.

 

İnsanların buzul çağından sonraki büyük diasporasında,

(Çok uzun bir zamandan beri bir kavim, ulus veya inanç mensuplarının

Ana yurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamaları)

Daha önce insanla karşılaşmamış evcilleştirmeye aday bu büyük hayvanlar

Aşırı avlanma sonucu yok olmuşlardır.

 

Buna karşılık Afrika ve Avrasya gibi çok uzun zamandır insanla tanışmış topraklardaki

Büyük boy memeliler ayakta kalabilmişlerdir.

Büyük boy memelilerin,

Eski dünyada ayakta kalabilmesini,

Yüz binlerce yıl içinde,

Ön insanlarla birlikte eşzamanlı olarak evrimleşmelerine ve

Buna bağlı olarak savunma sistemlerini geliştirmelerine bağlamak gerekir.

 

İbrahim Halil OKUYAN

Yüksek İnşaat Mühendisi

 

21.Agustos.2020 MERSİN

 

 
Etiketler: Aney, Kalk, Bir, Zılgıt, Çal, Urfa’ma, “SU”, geliyor, Harran’ın;, Hasreti,, Bereketi,, Canı, (5),
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Kasım 2021
Mediha Hoca
19 Kasım 2021
Lider
12 Kasım 2021
Düzen !
05 Kasım 2021
Suyun Genleşme Mucizesi
29 Ekim 2021
Neden ? Cumhuriyet ?
22 Ekim 2021
Kutsal Bok Böceği
15 Ekim 2021
Ayakkabı ( 2.Bölüm )
08 Ekim 2021
Ayakkabı
01 Ekim 2021
Yahya Baba
17 Eylül 2021
Yaşlı Adam ve Atının Hikayesi
10 Eylül 2021
Siklon Operasyonu
03 Eylül 2021
Petrodolar Ve ABD (6)
27 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (5)
20 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (3)
13 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (3)
06 Ağustos 2021
KARGA BOKU !
30 Temmuz 2021
PETRO DOLAR ve ABD (2)
23 Temmuz 2021
PETRO DOLAR ve ABD (1)
16 Temmuz 2021
AMPUL
09 Temmuz 2021
İÇİMİZDEKİ DÜZENBAZLAR
02 Temmuz 2021
BİR HAMAM HİKAYESİ
25 Haziran 2021
BABAN GELİRSE !
18 Haziran 2021
UÇURUM ÇİÇEĞİ
11 Haziran 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 5
04 Haziran 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 4
28 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 3
21 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 2
14 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ-1
07 Mayıs 2021
CERRAH OLMAK İSTERDİM AMA KAZANAMADIM
30 Nisan 2021
DUNNİNG-KRUGER ETKİSİ 2
23 Nisan 2021
DUNNİNG-KRUGER ETKİSİ 1
16 Nisan 2021
" COĞRAFYA KADERDİR "
09 Nisan 2021
TERBİYE YARATILIŞA BAĞLIDIR
02 Nisan 2021
ŞEKERE BOY ABDESTİ
26 Mart 2021
“ BİLMİYORUM ” diyebilmek ….
18 Mart 2021
ÇANAKKALE VE AZMAN DEDE
12 Mart 2021
Arı Mucizesi
05 Mart 2021
ADALETİNLE BİN YAŞA EMİ
26 Şubat 2021
SEVGİNİN HEDİYESİ
19 Şubat 2021
ŞAHİN HOCA
12 Şubat 2021
MUHTAR ÇAKMAĞI
05 Şubat 2021
ÇOBANIN DUASI
29 Ocak 2021
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı
22 Ocak 2021
Dr. ADNAN SAYRUN ve TRAHOM
15 Ocak 2021
VALİLİK PROJELERİ -2
08 Ocak 2021
DSİ KÜLTÜRÜ
01 Ocak 2021
Ne Mutlu Türk'üm Diyene !
25 Aralık 2020
VALİLİK PROJELERİ 2009-1
18 Aralık 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.4
11 Aralık 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.3
04 Aralık 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.2
27 Kasım 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.1
20 Kasım 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (8)
13 Kasım 2020
Neme lazım be Sultanım!
06 Kasım 2020
HERKES SUÇLU!
30 Ekim 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (7)
23 Ekim 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (6)
16 Ekim 2020
Urfa’ya Niye Hızlı tren gelsin ki
09 Ekim 2020
EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞIMIZ TESCİLLİ
02 Ekim 2020
HARDAL 2
25 Eylül 2020
HARDAL (1)
18 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 4
11 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 3
04 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 2
28 Ağustos 2020
SUSKUN BELEDİYE (1)
14 Ağustos 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (4)
07 Ağustos 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (3)
30 Temmuz 2020
ÇOCUKLAR YÜZSÜN ama ANALAR AGLAMASIN
24 Temmuz 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (2)
17 Temmuz 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor
10 Temmuz 2020
Şanlıurfa ve Bir Barajın Hikayesi
03 Temmuz 2020
KÖTÜ TOHUM !!!...
25 Haziran 2020
Davulcu Remo'dan bu yana...
19 Haziran 2020
GAZ LAMBASI
11 Haziran 2020
ÖZGEÇMİŞİM
Haber Yazılımı