Yazı Detayı
03 Temmuz 2020 - Cuma 18:36
 
AYNATMAĞ GEREK
MUSTAFA GÜL
 
 

 

Değerli Dostlar;

Bu hafta sizlere, Urfa ağzı ile yazmış olduğum bir şiirimi sunmak istiyorum. Eminim ki bu şiirde kendinizden birçok şey bulacaksınız.

Saygılarımla…

 

AYNATMAĞ GEREK

 

Urfa böyük bi derya, bitmez yazarağ

Dibine ulaşılmaz, kırh yıl yüzerağ

Gelmişi, geçmişini; birez süzerağ

Unutulmasın deye, aynatmağ gerek!

 

Dedenin serincini, kala boynunı

Çelik çubığ, deleme, mendil oynunı

Heleplibahçasını; kızılkoyunı 

Yengiler heç bilmiler, örgetmağ gerek!

 

Karakoyın deresini, Cavsak Çayı'nı

Yaz sıcağında geçen, orıc ayını

Eşşek sıppasını, atın tayını

Nerden bilsin mehsımlar, bahsetmağ gerek!

 

Seheni, çömçeyi, pakır tavayı

Bilmeliler ketmeri, şıllığ, helvayı

Bahçaçı hoyratını, uzun havayı  

Sıra gecelerinde, söyletmağ gerek! 

 

Ülbe, koka, maşrapa, çıra kürsüsü

Tohmağlı kapıların, demir sürgüsü

Türkülerden hangisi, Urfa türküsü

Arşivlerden çıharıp, kaydetmağ gerek! 

 

Hekimdede nerede, Beğkapı nerde

Ne şekil yiyilir, süphede zerde

Her konı konışılmaz, ele her yerde

Heyatın şartlarını, belletmağ gerek!

 

Haşimiye meydanı, éttar bazarı

Allah dostlarının nerde mezarı

Urfa'nın meşhurları; şair, yazarı

Hepsini örgensinler; okutmağ gerek!

 

Heftada bir dostlarla, sıra gezmağı

Gülle oynamağ için üllük kazmağı

Bağdan üzüm topliyıp şire ezmağı

Bunların hepsini, göstertmağ gerek!

 

Su kabağı, boranı, éşir aşını

Tencereye dizilen, dolma daşını

Herrahman’ı, Dergâh'ı, Akarbaşı'nı

Aynatıp önemini, belirtmağ gerek! 

 

Dabahhana Camısı, Kelleci Çayı

Kazancı Bazarı'nda, pakır kalay-ı

Degenek oyununu, lorke, halayı

Ustalara bakıp da, oynatmağ gerek!

 

Hızmalı köprüsünü, Millet Hanını

Fır dolayı Urfa'nın, her bi yanını

Kurtuluş Savaşı’nda, geçen şanını

Gençlerin kafasına, nakşetmağ gerek!

 

Tandırlığda çırpının, kor ataşını

Ceylanların gözünü, kara kaşını

Urfa'nın tarihini, kadim yaşını

Akıllara eyyice, işletmağ gerek!

 

Bunca aynattığlarım; ne siye, biye

Bizlerden miras kalsın, nesli atiye

Alın teri ne demağ, bilsinler deye 

Tarlalarda, bahçada, terletmağ gerek!

 

                                Mustafa GÜL (Hamdi)

                                (15.01.2018)

 

 

 

 

 

 

 
Etiketler: AYNATMAĞ, GEREK,
Yorumlar
Haber Yazılımı