Yazı Detayı
09 Ekim 2020 - Cuma 08:52
 
EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞIMIZ TESCİLLİ
İBRAHİM OKUYAN
 
 

 

“GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde;

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa ve

Şırnak illerinde uygulanmakta olan büyük bir projedir.

 

Dünyada uygulanmış sayılı projeler arasında yer alan GAP'ın

Başarıya ulaşması önemli ölçüde,

Bölge insanının projede belirlenen hedeflere uygun olarak YETİŞMESİNE bağlıdır.

 

Bu nedenle GAP’ın fiziki yatırımları kadar,

Yöre insanına bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmayı amaçlayan

EĞİTİM YATIRIMLARINA öncelik verilmesi gerekir.

 

Ayrıca yöre insanının destek ve iş birliğini sağlamak da

Bu konuda başarıya ulaşmanın “OLMAZSA OLMAZ” koşuludur.

 

Böylece eğitim konusunun örgün ve yaygın boyutlarıyla ele alınması ve

Bu konudaki yaklaşımların "TOPLUM KALKINMASI" kavramı kapsamında Değerlendirilmesi eğitim etkinliklerine güç vermek açısından bir zorunluluktur.”

 

Yukarıda Güneydoğu Anadolu Projesinin hedeflere ulaşmasının ancak

Bölge halkın eğitilmesi ile mümkün olabileceğine dikkat çekilmektedir.

 

2011 yılında;

YOR KAFANI” gurubunda arkadaşlarla Eğitim Sorununu da istişare etmişiz.

İlgili yerlere elde edilen sonuçları raporlamışız.

 

Bu konuda aşağıdaki çağrıyı yapmışız.

 

EĞİTİM SORUNU ACİL OLARAK ÇÖZÜLMELİ !....


Türkiye’nin nüfus açısından 9. Büyük şehri olan Şanlıurfa’nın sorunları da,

Başta eğitim olmak üzere en az o kadar büyüktür.

Zira nüfusumuzun 70’i 30 yaş altı gurubuna, 50 si de 18 yaş altı gruba aittir.

Bu nedenle kentimizin bize göre en önemli sorunu “EĞİTİM” sorunudur.

Yılda şimdilik ortalama 50.000 çocuk ilkokula başlamaktadır,

Nüfus artışına (doğum ve göç) göre bu sayı pek yakın zamanda iki katına ulaşacaktır.

Şanlıurfa’da son yıllarda eğitim sorunu ile ilgili çalışmalara rağmen;

İkili öğretimden tekli öğretime geçilebilmesi için 9.500 dersliğe ve 9.500 öğretmene ihtiyaç vardır.

Yaklaşık olarak her yıl buna ek olarak en az 2.000 derslik ve öğretmen ihtiyacı eklenmektedir.

 

Ayrıca bölgede gitgide artan ve yaygınlaşan terör olayları da

Göz önüne alındığında durumun vahameti daha da artmakta ve tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.

 

Geleceği görüp bugünden tedbir alamazsak,

Yarınki günde “Taş Atan Çocuklar

Urfa’mızı da sararsa çok geç olacak ve bedel çok ağır ödenecektir.

 

Yeterince eğitilip,

Kucaklanmayan çocuklarımız terör odaklarının ve uyuşturucu çetelerinin kucağına atılmaktadır.

Bu konuda Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalara

Milli Eğitim Müdürlüğünün de acilen katılması gerekmektedir. 


Nüfus artış oranları, çocuklarımızı bekleyen tehditler ve mevcut ihtiyaçlar dikkate alındığında

EĞİTİM DE URFA ACİL EYLEM PLANI” yapılması gerekmektedir. 


Bunun için öncelikle mevcut öğretmen ve derslik ihtiyaçlarının giderilmesi ve hemen akabinde de, gelecek dönemlere ilişkin planlamanın yapılması gerekmektedir.

 

Bu planlamada;

Öğretmen ve yöneticilerin sürekli eğitimi,

Okulların teknik donanımı, çevre düzenlemesi ve temizliği mutlaka önemsenmelidir.

 

Bölgemizde bizden çok daha olumsuz şartlarda olup, özellikle terörle uğraşan illerin gerisinde olan

Bir il olarak son dört yılda “eğitimde başarısızlığımız” tescil edilmiştir.

 

Konunun vahameti ve ehemmiyeti dikkate alınarak başta Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosu olmak üzere; donanımlı, kendini ispatlamış, çok iyi ve yeni bir ekiple uzun süreli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

Bu nedenle aşağıda belirtilen hususların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.


YOR KAFANI” Grubu ve aşağıda imzası bulunan bizler ilimiz için en önemli saydığımız eğitim problemleri için acilen çözüm beklemekte ve aşağıda belirttiğimiz hususların yerine getirilmesini;

Sayın Cumhurbaşkanımızdan,

Sayın Başbakanımızdan ve siz Sayın Bakan’ımızdan arz ve talep etmekteyiz.


-GAP pilot uygulamasına geçerek bölgemizin eğitim sorunları için ayrı bir çalıştay yapılmalı,
 

-Devasa boyutlara ulaşmış olan öğretmen açığı giderilmeli ve açığı arttırıp, performansı olumsuz etkileyen “norm fazlası geçici müdür yardımcısı” görevlendirmelerine son verilmeli,
 

-Derslik ihtiyaçları bir an önce karşılanmalı,
 

-Okul yapılacak yerlerin az olması dikkate alınarak

İmar planları yapılmalı ve okul yerlerine daha fazla yer ayrılmalı,
 

-Okulların teknik donanım ve yardımcı personel eksiklikleri acilen giderilmeli, 
 

-Okulların çevre ve temizlik problemlerini giderici, kalıcı tedbirler alınmalı,
 

-Öğretmen ve yöneticilerin sürekli eğitimine ve denetimine ağırlık verilmeli,
 

-Başarı ve başarısızlık sürekli izlenip,

Denetlenerek ödüllendirme/cezalandırma sistemi performansa dayalı ve adil olarak çalıştırılmalı, 
 

-Yönetici ve öğretmenlerden “hangi seviyeden alıp, hangi seviyeye getirdin

Hesabı sorulmalı ve başarıda başarısızlık da karşılıksız bırakılmamalı,


-Yönetici görevlendirmeleri siyasi mülahazalardan uzak ve

Performans değerlendirmesi sonucu yapılmalı,


-Başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere

Sorunların çözümünü hızlandıracak donanımlı yeni bir kadro oluşturulmalı,


Yapılacak işler için takvim hazırlanmalı ve bu takvim kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Saygılarımızla….

 

YOR KAFANI GURUBU”

 

Aradan 10 yıl geçmiş.

Şimdilerde Eğitimde yeterli seviyelere ulaşılmış mı?

Araştıralım.

 

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde maarif müfettişlerine,

Her yıl yaptırdığı “2020 Yılı Denetim Raporları” tamamlanmış.

2020 Yılı Eğitim Denetim Raporlarında (300 sayfa)durum apaçık ortaya konulmuş durumda.

 

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü de dahil, 13 ilçe ve 2 bin 288 okul denetlendi.

587 bin 355 öğrenciyi kapsayan 2018, 2019 ve 2020 verileri karşılaştırmalı incelendi.

 

Şanlıurfa raporu, çarpıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.

 

1-86 bin 121 öğrenci okulu terk etmiş. :)

İlkokul, ortaokul ve lisede olması gereken 44 bin 761'i kız olmak üzere 86 bin 121 öğrenci,

Maddi yetersizlik, Evlilik, Kızları okutmama, Mevsimlik işçi…” gibi nedenlerle okulu terk etmiş.

 

2-Güneydoğu’da ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde;

“Evlilik, mevsimlik işçilik, ailelerin kızları okutmak istememesi,

Suriyeli, Afgan ve Iraklı mültecilerin sürekli ülke içinde göçmesi” gibi nedenlerle,

Yüz binlerce öğrencinin okulu terk ettiği saptanmış. :)

 

3-Bölgede, kayıtlı 1 milyon öğrencinin okula gitmediği düşünülüyormuş. :)

 

4-Okul terk nedenlerinin başta gelen sebeplerinin;

Suriyelilerin ayrılması, mevsimlik işçiler, göçebe yaşayanların çocuklarının eğitim dışına çıkması, ortaöğretim çağında erken evlenmelerden kaynaklandığı anlaşılmış. :)

 

5-Şanlıurfa’da zorunlu eğitimde olması gereken;

27 bin 750 ilkokul, 27 bin 123 ortaokul ve 31 bin 248 ortaöğretim öğrencisi okul dışında kaldı.

E-okul sistemine hiç kaydı yapılmayan çocuklar olduğu saptanmış. :)

 

6-Kızların Eğitimi Projesi kapsamında

Ev ziyaretleriyle, kızlar okula kazandırılmaya çalışılsa da yeterli sonuç elde edilememiş. :)

 

7-Öğrenciler,

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında mahkeme kararları ile okula alınmaya çalışılıyor.

Okul terkini önlemek için kurullar oluşturulmuş olsa bile,

Zorunlu eğitim çağında okula devam etmeyen/terk eden öğrenci sayısı her kademede artmış. :)

 

8-Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının bölgedeki eğitime negatif etkilerine de dikkat çeken müfettişler, Birecik ‘te operasyon döneminde okula gidemeyen bazı çocukların, bu nedenle okulu terk ettiği saptanmış. :)

 

9-Aileler zaten kızlarını okula göndermek istemiyor, ERKEN YAŞTA EVLENDİRİYOR.

İlçede, 3 yılda 5 bin 788 öğrenci okulu bırakmış. :)

 

10-Bu sonuçlarda, devamsızlık ve okul terki riski altındaki öğrencilere ilişkin yeterli önlemin alınmaması da etkili olmuş. :)

 

11-Okul öncesi, ilkokul ve ortaöğretimde devamı sağlanamayan öğrencilerle ilgili gerekenlerin yapılmadığı tespit edilmiş. :)

 

12-lkokul, ortaokul ve lisede 2018 ve 2019’da binlerce öğrenci sınıf tekrarına kalmasına rağmen

Covid-19 nedeniyle 2020’de tüm öğrenciler sınıflarını otomatik geçti.

Böylece 2020’de ‘başarısızlık’ nedeniyle sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı ‘SIFIR’ olmuş. :)

 

13-Birecik'te Suriyeli öğrencilerin evlenerek okulu bırakma sorunu varmış.

 

14-Haliliye'de,

Suriye, Irak ve Afganlılar

3 yıl önce yüzde 68 olan anaokulu okullaşmasını yüzde 29,5'a  inmiş. :)

 

15-Siverek'te LGS'ye giren öğrencilerin yüzde 97'si sınavı kazanamıyormuş. :)

 

16-LGS BAŞARISI YÜZDE 4,5 :)

– Şanlıurfa'da bin 46 öğretmen açığı var.

– LGS başarısı yüzde 4,5'lere indi.

– YKS'yi 3 yıl önce 100 öğrenciden 24,6'sı kazanıyordu.

– YKS'yi kazanan öğrenci oranı 3 yılda yüzde 11'lere düşmüş.

 

17-HARRANDA 3 ÖĞRENCi SINAV KAZANABiLDi :)

– Harran'da 100 öğrenciden 58.4'ü liseye gitmedi.

– Harran'da ortaöğretim okullaşma yüzde 41,6'da kaldı.

– LGS 2020'yi 769 öğrenciden, 3'ü kazandı.

– 2019'daki 17 milyon TL'lik ödenek, 10 milyon TL'ye indi. O da, bitti.

 

18-EĞİTİMİN VİRAN ŞEHRİ :)

– Viranşehir'de lisede kayıtlı 100 öğrenciden 34’ü hiç okula gitmedi.

– 3 yıl içinde 14 bin 412 öğrenci okulu tamamen bıraktı.

– 2020’de 2 bin 632’si kız 5 bin 979 öğrenci okulu terk etti.

– Ev ev dolaşılıp, 350 öğrenci okula iknayla kazandırıldı.

– 100 öğrenciden 89.6’sı LGS’ yi, 88’i YKS' yikazanamış.

 

19-ÖZEL OKULLAR BATTI

Şanlıurfa'daki 111 özel öğretim kurumundan

2019'da 19'u batarken,

12'si devredildi ve 3’ü de nakledildi.

2020’de açılan 21 özel okuldan 14'ü kapandı.

17'si satıldı ve 7’si nakledildi yani başka okulla birleştirildi.

 

20-BEDAVA KURSA GİTMİYORLAR

MEB'in açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarına talep, ciddi şekilde azaldı.

2020'de ortaokul öğrencilerinin yüzde 23,5'i kurslara katılırken,

Liselilerin yüzde 16,3'ü katıldı.

Kurslara katılım 3 yılda ortalama yüzde 43'ten yüzde 21'e geriledi.

 

21-KAÇIŞ YOLU AÇIK LİSE

Evlilik/çalışma gibi nedenlerle

2018’de 2 bin 43 öğrenci,

2019’da 2 bin 79 öğrenci,

2020’de bin 796 öğrenci olmak üzere ilde toplam 5 bin 918 öğrenci açık liseye gitti.

 

Bazı ilçelerde üniversite kazanma oranı yüzde 4,5'e kadar düştü.

 

24.6.2019 tarihinde açıklanan LGS (lise giriş sınav)ı başarı sıralamasında;

Toplam net sayısı baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre,

En başarılı üç il Muğla, Tunceli ve Giresun oldu.

 

Şanlıurfa ise;81 il içerisinde 78. Sırada yer aldı.

Şanlıurfa’yı Şırnak, Hakkâri ve Siirt illeri takip etti.

İyi şeylerde oluyor (!):

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Binası Türkiye birincisi olabilecek kadar güzel.

Bunun sonucu ileriki yıllarda Eğitimde başarının artacağını düşünüyorum.

 

Peki Şanlıurfa’da bu günlerde gündemde neler var?

 

4 defa temeli atılan bir türlü yerine karar verilemeyen; Şehir Hastanesi,

Mersin’den Gaziantep’e kadar ihale edilen hızlı tren projesi,

Şanlıurfa sporun bol gollü maçları,

Yeterli arsa ve konut stoku olmasına karşılık yeni alanları imara açmak vb ..

 

Dikkatinizi çekerim her yıl 48 ile çalışmaya giden,

Tarım işçilerinin sorunları ve göç sebepleri gündemde yer bulamıyor.

 

Saygılarımla.

 

İbrahim Halil Okuyan

İnşat Yüksek Mühendisi

09.Ekim.2020 Mersin

 

 

 

 

 

 

 
Etiketler: EĞİTİMDE, BAŞARISIZLIĞIMIZ, TESCİLLİ, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
26 Kasım 2021
Mediha Hoca
19 Kasım 2021
Lider
12 Kasım 2021
Düzen !
05 Kasım 2021
Suyun Genleşme Mucizesi
29 Ekim 2021
Neden ? Cumhuriyet ?
22 Ekim 2021
Kutsal Bok Böceği
15 Ekim 2021
Ayakkabı ( 2.Bölüm )
08 Ekim 2021
Ayakkabı
01 Ekim 2021
Yahya Baba
17 Eylül 2021
Yaşlı Adam ve Atının Hikayesi
10 Eylül 2021
Siklon Operasyonu
03 Eylül 2021
Petrodolar Ve ABD (6)
27 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (5)
20 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (3)
13 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (3)
06 Ağustos 2021
KARGA BOKU !
30 Temmuz 2021
PETRO DOLAR ve ABD (2)
23 Temmuz 2021
PETRO DOLAR ve ABD (1)
16 Temmuz 2021
AMPUL
09 Temmuz 2021
İÇİMİZDEKİ DÜZENBAZLAR
02 Temmuz 2021
BİR HAMAM HİKAYESİ
25 Haziran 2021
BABAN GELİRSE !
18 Haziran 2021
UÇURUM ÇİÇEĞİ
11 Haziran 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 5
04 Haziran 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 4
28 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 3
21 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 2
14 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ-1
07 Mayıs 2021
CERRAH OLMAK İSTERDİM AMA KAZANAMADIM
30 Nisan 2021
DUNNİNG-KRUGER ETKİSİ 2
23 Nisan 2021
DUNNİNG-KRUGER ETKİSİ 1
16 Nisan 2021
" COĞRAFYA KADERDİR "
09 Nisan 2021
TERBİYE YARATILIŞA BAĞLIDIR
02 Nisan 2021
ŞEKERE BOY ABDESTİ
26 Mart 2021
“ BİLMİYORUM ” diyebilmek ….
18 Mart 2021
ÇANAKKALE VE AZMAN DEDE
12 Mart 2021
Arı Mucizesi
05 Mart 2021
ADALETİNLE BİN YAŞA EMİ
26 Şubat 2021
SEVGİNİN HEDİYESİ
19 Şubat 2021
ŞAHİN HOCA
12 Şubat 2021
MUHTAR ÇAKMAĞI
05 Şubat 2021
ÇOBANIN DUASI
29 Ocak 2021
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı
22 Ocak 2021
Dr. ADNAN SAYRUN ve TRAHOM
15 Ocak 2021
VALİLİK PROJELERİ -2
08 Ocak 2021
DSİ KÜLTÜRÜ
01 Ocak 2021
Ne Mutlu Türk'üm Diyene !
25 Aralık 2020
VALİLİK PROJELERİ 2009-1
18 Aralık 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.4
11 Aralık 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.3
04 Aralık 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.2
27 Kasım 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.1
20 Kasım 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (8)
13 Kasım 2020
Neme lazım be Sultanım!
06 Kasım 2020
HERKES SUÇLU!
30 Ekim 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (7)
23 Ekim 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (6)
16 Ekim 2020
Urfa’ya Niye Hızlı tren gelsin ki
02 Ekim 2020
HARDAL 2
25 Eylül 2020
HARDAL (1)
18 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 4
11 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 3
04 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 2
28 Ağustos 2020
SUSKUN BELEDİYE (1)
21 Ağustos 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (5)
14 Ağustos 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (4)
07 Ağustos 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (3)
30 Temmuz 2020
ÇOCUKLAR YÜZSÜN ama ANALAR AGLAMASIN
24 Temmuz 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (2)
17 Temmuz 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor
10 Temmuz 2020
Şanlıurfa ve Bir Barajın Hikayesi
03 Temmuz 2020
KÖTÜ TOHUM !!!...
25 Haziran 2020
Davulcu Remo'dan bu yana...
19 Haziran 2020
GAZ LAMBASI
11 Haziran 2020
ÖZGEÇMİŞİM
Haber Yazılımı