Yazı Detayı
04 Aralık 2020 - Cuma 04:26
 
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.2
İBRAHİM OKUYAN
 
 

 

27.11.2020 tarihli yazımızın devamı…


Balıklı göl ve Göbeklitepe
İnsanlardan kaçmayan kutsal balıkları ile Balıklı Göl
Son yıllarda dünya gündemine oturan dünya tarihinin yeniden yazılmasına yol açan,
Tüm ezberleri yerle bir eden ve de tesadüfen bulunan Göbekli Tepe,
Urfa turizmi için en önemli iki mekân.
Ancak geçmişte,
2005 yılında;
Üç semavi Dinin mensupları tarafından da kutsal sayılan,
Halil-ür Rahman ve
Ayn-ı Zeliha Gölü’nde (Balıklı Göl) yaşayan Kutsal Balıkların yaşamı,
Su kaynaklarının azalması ve kirlilik sebebiyle tehlike altına girmiştir.
Balıklı Göldeki sular;
Şanlıurfa kent merkezindeki,
Eosen yaşlı kireç taşları ile Germav formasyonundan çıkmaktadır.
Ayrı ayrı gözlerle kapte edilen kaynaklar,
Balıklı Gölü beslemekte ve
Balıklı Göl yer altı suyunun boşalımından oluşmaktadır.
Balıklı Gölü etkileyen su havzası içerinde 18 adet köy vardı.
Geçmişte bu köylerde yaşayan insanların su ihtiyacı;
İl Özel İdaresi tarafından,
Bu havzada acılan sondaj kuyularından temin edilmekteydi.

 

Ayrıca bu havzada yer alan,
Şehre içme suyu temin edilen Direkli Keson kuyusundan da,
Organize Sanayi Bölgesine kuyunun seviyesini düşürecek şekilde çekilen su
Balık göle yeterli su deşarjını engellemekteydi.
Sonuçta Göle deşarj olan yer altı suları azalmış,
Sular kirlenmiş ve Toplu Balık Ölümleri olmuştu.
Balıkların toplu ölümleri olarak;
Devletin en üst kademelerinde yankı bulmuş,
Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Şanlıurfa’yı ziyaretlerinde her türlü desteği vereceğini bizzat müjdelemişti.
DSİ Raporu
Bunun üzerine; DSİ XV. Bölge Müdürlüğünce tarafından,
“Şanlıurfa Merkez Halil-ür Rahman Gölü ve Çevresi Hidrojeoloji Raporu” Hazırlanmış
Şanlıurfa Valiliğine sunulmuştur.
Bu raporda kirlenme sebepleriyle,
Balıklı Göl kaynağındaki su debisinin düşme sebepleri belirtilmiştir.
Bu rapor neticesinde, acilen, ilk tedbir olarak;
14.09.2006 tarihli 26289 sayılı resmî gazetede yayınlanan,
“Halil-ür Rahman Göl Kaynaklarını Besleyen Havzanın Yeraltı Suyu İşletilmesine
Yasaklanması”, konulu Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır.
Bu kararı müteakiben,
Su çekimi yapan kuyular tespit edilmiş ve kapatılması için çalışma başlatılmıştır.
DSİ tarafından konu ile ilgili olarak;
İnşaat Yüksek Mühendisi Ender Okuyan’a,
“Halil-ür Rahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü havzasının Beslenmesi ve
Organize Sanayi Bölgesine Su Temini Projesi İstikşaf Raporu”
Hazırlatılmıştır.
Raporun amacı:
Bir durum tespiti yapılıp neler yapılması konusunda bir karar almaya yöneliktir.
Raporda özetle;
“Şanlıurfa İçme suyu Arıtma Tesisi girişindeki ham su hattındaki
DN 1200’lük branşmandan alınan suyun, öncelikle Balıklı Gölü besleyen akifere daha sonra
da Organize Sanayi Bölgesindeki haznelere en uygun yoldan ulaştırılması” hedeflenmiştir.
“En uygun çözüm en kısa olan hattır.” prensibi esas alınmıştır.
Öncelikle 545 lt /sn’lik (OSB’nin ihtiyacı olan 50,000 m 3 /gün) debi için

 

Boru optimizasyonları (en uygun çözümü bulma) yapılmıştır.
Daha sonra valilikte yapılan toplantıda Organize Sanayi Bölgesinin,
Bu yöredeki 14 köyün ve hayvan pazarının 200 lt /sn’lik ihtiyacı,
Balıklı Gölü besleyen Direkli Akiferinin* beslenmesi ve ileri ki ilave su talepleri düşünülerek
DN 1000’lik hattın seçilmesi uygun görülmüştür.
*(Akifer: Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, konglomeralar, kireç taşları, dolomitler,
Bazalt akıntıları, çatlaklı plütonik ve metamorfik kayaçlar akifer olarak nitelendirilen kayaçlardır.)
Bu çap ile 1.65 m 3 /s’lik debi ekonomik olarak iletilebilmektedir.
Çözüm alternatifleri üretilirken
Kamulaştırma bedeli,
Belediye imar sahaları (mevcut doğalgaz, su kanalizasyon vs.),
Yol geçişleri,
İletim hattının uzunluğu,
Enerji temini,
Topografyanın elverişsizliği gibi maliyeti artırıcı faktörler,
Göz önüne alınarak uygun olan muhtelif güzergâhlar seçilmiştir.
Alternatifler karşılaştırılırken,
Su alma kotu 504,5 m yani kanal su kotu olarak alınmıştır.
Her seçenek kendi içinde farklı çaplardaki borulara göre değerlendirilmiş ve
O seçenek için en uygun çap tayin edilmiştir.
Boru ve enerji maliyetleri toplamını asgari kılacak çaplar seçilmiştir.
Yapılan çalışmada 6 alternatif güzergâh kritik edilmiştir.
Ekonomik olarak en avantajlı seçenek alternatif 5 olmasına rağmen ekonomik olarak ikinci en
uygun olan alternatif 4, çözüm olarak mütalaa edilmiştir.
Bunun sebebi proje hedeflerinden olan;
Halil-ür Rahman ve Ayn-ı Zeliha Gölü havzasının Beslenmesi yani
Direkli Akiferi’nin (Ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen (yüksek
permeabiliteli) ve yeterince hızlı taşıyabilen (iletken) geçirimli jeolojik birimler.)
beslenmesine rahatlıkla hizmet edebilecek olmasıdır.
En uygun alternatif olarak seçilen, Alternatif 4’te;
Tünel çıkış ağzındaki ana iletim kanalından alınan su,
Kendi cazibesiyle inşaatı devam eden Güneydoğu Çevre Yolu’nu takip ederek,
Yeni stadyumun yanından Cavsak Deresi yanındaki,
Pompa istasyonuna gelmektedir (497 kotları).
Buradan terfi ettirilen su;
Karakoyun Deresini takip ederek


Direkli Mevkiine kadar (550 kotları) gelmektedir.
Buradan terfi ettirilen su;
Evren Sanayi civarından Gaziantep Yoluna çıkıp,
Bu yolun güzergâhını takip ederek Organize Sanayi Bölgesi’ne,
720-722 kotlarına terfi ile iletilmektedir.
Konu ile ilgili yapılan toplantılarda ileriki su ihtiyaçlarını da göz önüne alınarak
Alternatif 4 güzergâhı üzerinde DN 1000’lik boru çapının seçilmesi uygun mütalaa edilmiştir.
Bu güzergâh üzerinde
DN 1000’lik boru çapı ile 1.65 m 3 /sn’lik bir su kapasitesi sağlanmaktadır.
İşin mali boyutu 17.820.011,00 TL olarak hesaplanmıştır.
DSİ tarafından hazırlatılan bu rapor, ilgili birimlere iletilmiştir.
Konu ve hazırlanan rapor;
Belediye tarafından
GAP’tan sorumlu Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’a arz edilmiştir.
Bakan tarafından hazırlanan rapor ilgi ile karşılanmıştır.
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,
Balıklı Göl’deki balık ölümlerinin temel sebebinin su azalması olduğunu,
Bunun esas sebebinin de,
Çevrede rastgele açılan sulama kuyuları olduğunu söylemiştir.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nin de yeraltı sularını kullanması ve atık suyu yeniden
yeraltına bırakmasının ortaya çıkardığı sorunlar bir süreden beri bölgede tartışılırken, Bakan
Yılmaz, bunun da su kaynaklarını kirlettiğine dikkat çekmiştir.
Bakan Cevdet Yılmaz,
Bu konu ile ilgili bir soru üzerine yaptığı açıklamada:
Önce çevredeki su kuyuları kapatıldı.
İhaleye çıkıldı ve Atatürk Barajı havzasından su getirilmesi kararlaştırıldı.
Bu proje sayesinde yapılan çalışmalarla Balıklı göl kurtulacak. 
Ayrıca sayede çiftçiler ile Organize Sanayi’nin su sorunu da çözüleceğini,
Bu işi devlet olarak ele alacakları müjdesini vermiştir.


Devam edecek.


Saygılarımla.


İbrahim Halil OKUYAN
İnşaat Yüksek Mühendisi
4.12.2020 ŞANLIURFA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etiketler: KARAKOYUN, DERESİ, SU, AKITILMASI, BİLMECESİ.2,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
21 Ocak 2022
Üç Zamanlı Mesken Elektrik Tarifesi Nedir ?
14 Ocak 2022
İngiliz Siyaseti
07 Ocak 2022
Ara Sıra Baltaları Bilemeli
31 Aralık 2021
Sultanın Habbeleri
24 Aralık 2021
Seçim Sistemi Ve İttifaklar
17 Aralık 2021
Kufeli’nin Devesi
10 Aralık 2021
Bir Cin Hikayesi !
03 Aralık 2021
Anketler
26 Kasım 2021
Mediha Hoca
19 Kasım 2021
Lider
12 Kasım 2021
Düzen !
05 Kasım 2021
Suyun Genleşme Mucizesi
29 Ekim 2021
Neden ? Cumhuriyet ?
22 Ekim 2021
Kutsal Bok Böceği
15 Ekim 2021
Ayakkabı ( 2.Bölüm )
08 Ekim 2021
Ayakkabı
01 Ekim 2021
Yahya Baba
17 Eylül 2021
Yaşlı Adam ve Atının Hikayesi
10 Eylül 2021
Siklon Operasyonu
03 Eylül 2021
Petrodolar Ve ABD (6)
27 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (5)
20 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (3)
13 Ağustos 2021
PETRODOLAR ve ABD (3)
06 Ağustos 2021
KARGA BOKU !
30 Temmuz 2021
PETRO DOLAR ve ABD (2)
23 Temmuz 2021
PETRO DOLAR ve ABD (1)
16 Temmuz 2021
AMPUL
09 Temmuz 2021
İÇİMİZDEKİ DÜZENBAZLAR
02 Temmuz 2021
BİR HAMAM HİKAYESİ
25 Haziran 2021
BABAN GELİRSE !
18 Haziran 2021
UÇURUM ÇİÇEĞİ
11 Haziran 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 5
04 Haziran 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 4
28 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 3
21 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ 2
14 Mayıs 2021
OSMANLI'NIN İFLAS ETTİRİLME SÜRECİ-1
07 Mayıs 2021
CERRAH OLMAK İSTERDİM AMA KAZANAMADIM
30 Nisan 2021
DUNNİNG-KRUGER ETKİSİ 2
23 Nisan 2021
DUNNİNG-KRUGER ETKİSİ 1
16 Nisan 2021
" COĞRAFYA KADERDİR "
09 Nisan 2021
TERBİYE YARATILIŞA BAĞLIDIR
02 Nisan 2021
ŞEKERE BOY ABDESTİ
26 Mart 2021
“ BİLMİYORUM ” diyebilmek ….
18 Mart 2021
ÇANAKKALE VE AZMAN DEDE
12 Mart 2021
Arı Mucizesi
05 Mart 2021
ADALETİNLE BİN YAŞA EMİ
26 Şubat 2021
SEVGİNİN HEDİYESİ
19 Şubat 2021
ŞAHİN HOCA
12 Şubat 2021
MUHTAR ÇAKMAĞI
05 Şubat 2021
ÇOBANIN DUASI
29 Ocak 2021
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı
22 Ocak 2021
Dr. ADNAN SAYRUN ve TRAHOM
15 Ocak 2021
VALİLİK PROJELERİ -2
08 Ocak 2021
DSİ KÜLTÜRÜ
01 Ocak 2021
Ne Mutlu Türk'üm Diyene !
25 Aralık 2020
VALİLİK PROJELERİ 2009-1
18 Aralık 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.4
11 Aralık 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.3
27 Kasım 2020
KARAKOYUN DERESİ SU AKITILMASI BİLMECESİ.1
20 Kasım 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (8)
13 Kasım 2020
Neme lazım be Sultanım!
06 Kasım 2020
HERKES SUÇLU!
30 Ekim 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (7)
23 Ekim 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (6)
16 Ekim 2020
Urfa’ya Niye Hızlı tren gelsin ki
09 Ekim 2020
EĞİTİMDE BAŞARISIZLIĞIMIZ TESCİLLİ
02 Ekim 2020
HARDAL 2
25 Eylül 2020
HARDAL (1)
18 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 4
11 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 3
04 Eylül 2020
SUSKUN BELEDİYE 2
28 Ağustos 2020
SUSKUN BELEDİYE (1)
21 Ağustos 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (5)
14 Ağustos 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (4)
07 Ağustos 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (3)
30 Temmuz 2020
ÇOCUKLAR YÜZSÜN ama ANALAR AGLAMASIN
24 Temmuz 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor Harran’ın; Hasreti, Bereketi, Canı (2)
17 Temmuz 2020
Aney Kalk Bir Zılgıt Çal Urfa’ma “SU” geliyor
10 Temmuz 2020
Şanlıurfa ve Bir Barajın Hikayesi
03 Temmuz 2020
KÖTÜ TOHUM !!!...
25 Haziran 2020
Davulcu Remo'dan bu yana...
19 Haziran 2020
GAZ LAMBASI
11 Haziran 2020
ÖZGEÇMİŞİM
Haber Yazılımı