Yazı Detayı
10 Eylül 2021 - Cuma 06:35
 
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 4 -
MEHMET YALÇIN
 
 

Mehmet Yalçın - Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -4- 


-Geçen haftadan devam- 

 

İnsanlar arasında soy kavramının bulunduğu yine Kur’an’ın muhtelif ayetlerinde işaret edilmiştir. Furkan suresi ayet 54: “İnsanı sudan yaratarak ona soy, sop veren O’dur. Rabbin herşeye kadirdir.” Ankebut suresi ayet 27: “İbrahim’e İshak’ı ve Yakup’u bahşettik. Soyundan gelenlere kitap ve peygamberlik verdik. Onu dünyada mükafatlandırdık. Doğrusu o ahirette iyilerdendir.” Enfal suresi ayet 75: “…Birbirinin mirasçısı olan akraba Allah’ın kitabına göre birbirine daha yakındır. Doğrusu Allah herşeyi bilir.”  Nisa suresi ayet 1: “Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah’ın ve akrabaların (soydaşların) haklarına riayetsizlikten de sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp ve gözetendir.” 

 

Kendi soyunu Hz. İbrahim’e dayandıran Peygamberimiz de “soy”a büyük önem vermiş, “soylarınızı öğreniniz” (5) buyurmuştur. Yine bu hususta “hayırlınız aşiretini (kavmi ve soydaşını) müdafaa edendir.(Bu yolda) günah işlemedikçe.” (6) “İnsanlar arasında iki şey vardır ki onlar için küfürdür. Soya taan etmek (soya sataşmak, dil uzatmak) ve ölü üzerine niyahat eylemek.”(7)  “Soyunuzu sopunuzu bilin tanıyın ki akrabanızla olan bağlılığı vasletmiş (idame etmiş) olasınız. Zira hakikat şudur ki (o bağlılık) kesilince, akraba için yakın da olsa (hakikatte) yakınlık yoktur. O vasledilince akraba uzak da olsa (hakikatte) uzaklık yoktur.”(8) “Akrabanız sakın onları ihmal etmeyiniz. Sıla-i rahmi (onlara münasebeti ve muhabbeti) kesmeyiniz.”(9) diye buyurmuştur. 

 

Hz. İbrahim’in soyunu mümtaz kılmakla soya önem verilmesi gerektiğini emir buyuran Cenab-ı Hak aynı zamanda soydaşa yardımı da her Müslümana görev kılmıştır. Bakara suresi ayet 215: “Ey Muhammed sana ne sarf edeceklerini sorarlar, deki sarf edeceğiniz mal ana, baba, yakınlar, yetiler, düşkünler, yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah şüphesiz bilir.”  Şuara suresi ayet 214: “Önce en yakın hısımlarını uyar.” Şura suresi ayet 23: “Ey Muhammed de ki, ben sizden buna (Peygamberliğime) karşı yakınlara (soydaşlara) sevgiden başka bir ücret istemem…”  Nahl suresi ayet 90: “Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği (bilhassa) akrabaya muhtaç olduğu şeyleri vermeyi emreder. Taşkınlıktan, kötülükten, münkerden, zulüm ve tecebbürden nehyeder. Size (bu suretle) öğüt verir ki iyice dinleyip ve anlayıp tutasınız.” Nisa suresi ayet 36: “Allah’a ibadet edin. O’na hiçbir şeyi eş koşmayın, anaya, babaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, sağ elinizin malik olduğu kimselere (memlüklerinize) yardım edin. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseleri sevmez.” Nisa suresi ayet 1: “Kendisi adına birbirinize dileklerde bulunduğunuz, Allah’ın ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Allah sizin üzerinizde gözeticidir.” İsra suresi ayet 26: “Hısıma (akrabaya) yoksula, yolda kalmışa hak (lar) ını ver. Malını israf ile savurma”  

 

İsmail soyundan gelenleri açıkça koruyan ve himaye eden Peygamber efendimize tekrar kulak verelim. “Ey Aişe, o cariyeyi azat et (hürriyetini ver) çünkü İsmail evlatlarındandır” (10) “Akrabaya (soydaşa) yapılan yardımın sevabı ikidir. Akrabalık (soydaşlık sevabı ile sadaka(nın) asıl sevabı” (11) Bir başka Hadis-i Şerifte ise Peygamberimiz kendisi gibi İsmail soyundan gelen Temim oğulları kabilesini çok sevdiğini, onlardan gelen zekat ve sadakalara “bunlar bizim kavmimizin –soydaşlarımızın- sadakalarıdır” (12) buyurduğu bilinmektedir. 

 

İslam dini keza zekat konusunda, fitre konusunda, miras konusunda, kurban eti dağıtımında iyilik ve yardımın önce soyca, kanca yakın olanlara yapılmasını, sonra uzak akrabalara, komşulara ve diğer muhtaç Müslümanlara yapılmasını emretmektedir. 

 

Örnek verdiğimiz tüm bu İslami delillerden açıkça anlaşıldığı üzere İslam dini soy ve milliyet kavramını inkar etmemiş bilakis akrabalık (soydaşlık) hakkını tanımış ve onlara yardımı emretmiştir. İslam’ın kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerde sık sık zikredilen soy kavramına verilen önem nedeniyle olsa gerek ki Habeşli bir köle olan Bilal-i Habeşi her zaman milliyeti ile çağrılmış ve halen de milliyetiyle anılmaktadır. Selman-ı Farisi (Farslı Selman) Süheyb-i Rumi, Ebuzeri Gıffari, Caban el Kurdi gibi onlarca misaller vardır ki bu sahabelerin ayrı milletten olmaları yadırganmamış, itibarlarına gölge düşürülmemiştir. 

 

İslamiyet soy kavramını fıtri bir gerçek olarak kabul ettiği halde ve bizlere düşen görevin de ırkı, soyu, milleti ret ve inkar yerine sebep ve hikmetini araştırmak gerekirken ne yazık ki günümüzde İslamiyet adına kalem oynatanlar bilmeyerek de olsa “soy ”, “millet” gerçeğini red ederek “soysuz dünya vatandaşlığı” kimliğiyle akrabalık bağlarını ortadan kaldırmak, içtimai bağları zayıflatmak istemektedir. Soya, soydaşa yakın ilgi ve alaka göstermeyi “ırkçılık” gibi çirkin tabirle takdime çalışmak gaflettir, art niyettir. Halbuki bilseler ki soy, millet kavramını red edenlere karşı Kur’an’ın ikazı ne korkunçtur. “Demek idareyi ve hakimiyeti ele alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık (soydaşlık) bağını parçalayacaksınız öyle mi? (Muhammed suresi ayet:22) 

 

Tekrar ifade edelim ki; İslamiyet’te soy ve sop vardır. Kur’an’ın kabul ettiği soyunu sevmek, soydaşına yardım etmek ayrıdır, soyunu üstün tutmak, üstünlük davası gütmek ayrıdır. Peygamber Efendimiz birlik ve beraberliğimizi zedeleyen her türlü fikir, davranış ve fiili yasaklamıştır. Bu farkı görmezden gelerek peşin hükümle soyu reddetmek veya “ırkçılık” la suçlamak en hafif ifadeyle cehalettir insafsızlıktır.  

 

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber Efendimiz de soyu inkar edenlere karşı son veda hutbesinde “soyunu inkar edenin Allah’ın gazabına, meleklerin lanetine, Müslümanların nefretine uğramasını” dilemiştir. 

 

(5)-Tırmızi. Mecmuat-ül Hadis. S.113 
(6)-Ebu davut Mecmuat-ül Hadis En necdiye. S. 113 
(7)-Müslim. Tac. S114 
(8)-Hasan Basri Çantay. On Kere Kırk Hadis. Cilt II S. 195 
(9)-A.g.e. 
(10)-Buhari. Müslim Tac. S.108 
(11)-Müslim ve Tırmızi. Tac. S.99 
(12)-Buhari. Müslim. Tac. S.110 
 
-Devam edecek

 

 

 

 

 

 
Etiketler: Kur’an, ve, Hadis, Işığında, Milliyetçilik, -, 4, -, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Aralık 2021
Turan’a Giden Yol…
26 Kasım 2021
Mutfağın Gücü…
19 Kasım 2021
Haddini Bilmek…
15 Kasım 2021
Urfa Siyaseti ve Fakıbaba
12 Kasım 2021
Unutulmaz Anılar
05 Kasım 2021
Ekmekle Oynanmaz
29 Ekim 2021
Ekonomi Nereye Gidiyor?
22 Ekim 2021
Neden Öncelikle Okullar ?
15 Ekim 2021
Uhud Savaşı ve Günümüz Türkiye’si…
08 Ekim 2021
Eğitim ve Öğretmen…
01 Ekim 2021
Ümmetçilik - Milliyetçilik
27 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 9 -
24 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 8 -
20 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik 7
17 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -6-
13 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -5-
06 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -3-
03 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -2-
30 Ağustos 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -1-
27 Ağustos 2021
Malazgirt Zaferi
23 Ağustos 2021
Ha Urfa Ha Türkiye
20 Ağustos 2021
Ağa da Kimmiş?
16 Ağustos 2021
Suriyeliler Halifelik İsterse…
13 Ağustos 2021
Dedesinin Mezarını Okuyamıyormuş -2-
09 Ağustos 2021
Dedesinin Mezarını Okuyamıyormuş -1-
06 Ağustos 2021
Türkiye Yolgeçen Hanı mı?
02 Ağustos 2021
Yanan Ciğerimizdir…
30 Temmuz 2021
Öz Yurdunda Parya
26 Temmuz 2021
AK Parti ve Z Kuşağı
23 Temmuz 2021
Yanılmak Ve Aldanmak…
16 Temmuz 2021
15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine
12 Temmuz 2021
Tarihten Ders Almak
09 Temmuz 2021
O Yahudi Şimdi Yaşasaydı…
02 Temmuz 2021
İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
25 Haziran 2021
Siyaset-Mafya-Medya İlişkisi
19 Haziran 2021
" Hamdolsun… ”
14 Haziran 2021
Yaşayan Efsaneden Şanvak’a Jest
11 Haziran 2021
Dünya Kimseye Kalmaz
07 Haziran 2021
Bir Şair Bir Şiir
04 Haziran 2021
Dünya Bize Ne Dedi?
01 Haziran 2021
Alın Size Beddua
28 Mayıs 2021
Çürümüşlük…
21 Mayıs 2021
Türk Uşaklığı Bilmez
13 Mayıs 2021
Gaflet, Delalet ve Filistin…
07 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü -5-
06 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 4 -
05 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 3 –
04 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 2-
03 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü -1-
27 Nisan 2021
BU KAVGA NEDEN ?
23 Nisan 2021
Birinci Meclisten Gazi Meclise
Haber Yazılımı