Yazı Detayı
03 Eylül 2021 - Cuma 06:49
 
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -2-
MEHMET YALÇIN
 
 

Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -2-

 

-Geçen haftadan devam- 

 

Milliyetçilik milletlerin huzur, refah ve güven içinde yaşayabilmelerinde, yükselmelerinde önemli bir faktör olduğu kadar, aynı zamanda her ülkenin iç ve dış politikasına tesir eden çağımızın en güçlü silahıdır. Bu nedenle milleti meydana getiren her ferdin “milli şuura” yani milliyetçilik duygusuna sahip olması gerekir. 

 

Bir an için düşünelim; “Emperyalist güçler tarafından “hasta adam” olarak nitelendirilip başkenti işgal altına alınan Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti gibi dinamik bir bağımsız devleti çıkaran hangi duygudur? Birinci ve İkinci Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı gibi üst üste onlarca yıkım ve felaket geçiren bitkin ve yorgun bir halkı dünyanın en güçlü istilacılarına karşı koymaya yönelten ideoloji hangi ideolojidir? Duyun-u Umumiye batağına batmış, ekonomik kaynakları işgal güçleri tarafından tahrip edilmiş bir ülkeden o meşhur tabirle “ülkeyi baştan başa demir ağlarla” örtülmesini hangi azim gerçekleştirmiştir? Ya da bugün var olmasını kendi dinamiklerine dayandırmayı bırakıp kaderini ve geleceğini dışardan gelecek dolara bağlayan anlayışta eksik olan şey nedir? Hatta bir süre işsiz kalır kalmaz kendisini var eden, kimlik veren, besleyen toprakları bir Amerikan “yeşil kartı” karşılığında terk etmeye hazır milyonlarca insanda olmayan duygu hangi duygudur? Perişan ve ezilmiş kitleleri herşeye rağmen  “ya istiklal ya ölüm” diyerek ayağa hangi bilinç kaldırmıştır? Türk Kurtuluş Savaşı henüz başlamadan bir yandan sömürgecilerle dirsek temasına girip diğer yandan umutsuzluk içinde “ya İngiliz ya da Amerikan mandası”nı savunanların hesaba katmadıkları enerji neydi?”(1) İşte bütün bu sorulara verilecek cevap milliyetçilik duygusudur. Çünkü milliyetçilik , milletlerin bağımsızlık ve özgürlük yolunda ihtiyaç duydukları güç kaynağıdır, enerji santralidir. 

 

Şimdi de milliyetçilik konusunun biraz detayına girelim. Önemle belirtelim ki, milliyetçilik “millet” ve “milliyet” gerçeğine dayandığı için öncelikle birbirleriyle yakından bağlantılı olan bu kavramlara (millet-milliyet) bakmamız gerekir. 

 

Millet-Milliyet: Yeryüzünün beşeri tablosunun nice değişik içtimai ırklardan, milletlerden meydana geldiği inkar edilemez bir gerçektir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Hucurat Suresi 13. Ayetinde; “Ey iman edenler biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizleri şubelere (ırklara, milletlere) kabilelere ayırdık…”  Ve yine Rum Suresi ayet 22 de; “O,  gökleri, yeri yaratması dillerinizin ve renklerinizin birbirine uymaması da O’nun ayetlerindendir. Hakikat bunda alimler için elbette ki ibret vardır” buyurulmuştur. 

 

Bir hikmet-i ilahi olarak değişik ırk, dil, din, örf, adet, kültür gibi özelliklerle yaratılan ve bu özelliklerle birbirinden ayrılan toplulukların, kendilerini diğer topluluklardan farklı görmesi sonucu ortaya çıkan “farklı kimlik” şuuruna sosyolojik açıdan millet” denilmektedir. 

 

Türk Dil Kurumu’na göre millet; “çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında, dil, tarih duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğudur”(2) 

 

Ziya Gökalp’e göre; “millet ne ırki ne kavmi, ne coğrafi, ne siyasi, ne de iradi bir zümre değildir. Millet dince, dilce, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan yani aynı terbiyeyi almış fertlerden meydana gelen kültürel bir topluluktur.”(3) 

 

Nurettin Topçu ise milleti şöyle tanımlar; “millet, kökleri mazide, gövdeleri halde ve yaprakları istikbalde bulunan, geçmişte, halde ve gelecekte hatıraları, temayülleri ve tasavvurlarıyla birleşmiş olan varlıktır.”(4) 

 

Peyami Safa’dan, Ahmet Arvasi’den, Hilmi Ziya Ülken’den, Erol Güngör’e, İngiliz sosyolog Anthony’den Fransız filozof ve tarihçi Ernest Renan’a kadar nice yerli ve yabancı pek çok düşünür, sosyolog fikir ve devlet adamı “millet” tanımını yapmıştır. Yapılan tanımların hemen hepsinde ortak görüş; toplum fertlerini birbirine bağlayan bazı ortak değerlerin varlığıdır. Fertlerin bir arada yaşamasına vesile olan bu değerler maddi ( soy, vatan, menfaat) ve manevi ( din, dil, tarih, kültür birliği) olmak üzere iki grupta toplanır ki bu kıymetlerin tamamı milliyetin unsurlarıdır. Burada önümüze çıkan “milliyet” kavramı ise; bir milletin kendine has kimliğidir. Her millet kendi kimliği sayesinde diğer milletlerden ayrılır. 

 

Toplum hayatında erişilen son merhale dediğimiz millet gerçeği şüphesiz tarih içinde birdenbire ortaya çıkmamıştır. Bir toplumun millet olması onun uzun bir geçmiş içinde oluşan ortak değerlere sahip bulunmasına bağlıdır. İnsanların toplum olarak çıkarları bir ise, ortak inançlara ve geleneklere sahipseler, geçmişte aynı ülküler, inançlar ve çıkarlar için mücadele eden ataların çocukları iseler, yüreklerini, uğrunda canlarını seve seve verebilecekleri aynı vatan sevgisi doldurmuşsa, konuştukları dil onları birbirleriyle anlaştıran. Birbirlerinin duygularını, dileklerini ve düşüncelerini anlamalarını sağlayan ortak bir dil ise; aynı acı ve sevinçleri paylaşıyorlarsa, aynı zevklerin coşkusunu duyuyorlarsa; kısaca aynı tarih, sanat, kültür ve uygarlık değerlerine bağlı iseler; o toplum bir millettir.”(5) 

 

Tarihin akışı içinde aynı örfe sahip ailelerden kabileye, kabileden aşirete, aşiretten gelişmeler kaydederek mükemmelleşmiş ve gelişmiş şuurlu bir toplum olan “millet” tarifini bir kez daha yapacak olursak; geçmişte bir arada yaşamış, halen bir arada yaşayan ve gelecekte de bir arada yaşama arzusunda olan, milliyetin unsurlarını teşkil eden maddi manevi değerlere sahip çıkan ve bu değerleri ortak yaşama şuuru kabul eden toplumlara “millet” diyebiliriz. 

 

(1)-Özcan Yeniçeri. Bağımsızlık Paradigmaları ve Türk Milliyetçiliği. S.18 
(2) TDK. Türkçe Sözlük. 
(3) Ziya Gökalp. Türkçülüğün Esasları. S.2 
(4) Nurettin Topçu. Sosyoloji. S.27 
(5)-Milli Güvenlik Bilgisi. M.E.B. Yayınları 


-Devam edecek - 

 

 

 

 

 
Etiketler: Kur’an, ve, Hadis, Işığında, Milliyetçilik, -2-,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Aralık 2021
Turan’a Giden Yol…
26 Kasım 2021
Mutfağın Gücü…
19 Kasım 2021
Haddini Bilmek…
15 Kasım 2021
Urfa Siyaseti ve Fakıbaba
12 Kasım 2021
Unutulmaz Anılar
05 Kasım 2021
Ekmekle Oynanmaz
29 Ekim 2021
Ekonomi Nereye Gidiyor?
22 Ekim 2021
Neden Öncelikle Okullar ?
15 Ekim 2021
Uhud Savaşı ve Günümüz Türkiye’si…
08 Ekim 2021
Eğitim ve Öğretmen…
01 Ekim 2021
Ümmetçilik - Milliyetçilik
27 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 9 -
24 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 8 -
20 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik 7
17 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -6-
13 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -5-
10 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 4 -
06 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -3-
30 Ağustos 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -1-
27 Ağustos 2021
Malazgirt Zaferi
23 Ağustos 2021
Ha Urfa Ha Türkiye
20 Ağustos 2021
Ağa da Kimmiş?
16 Ağustos 2021
Suriyeliler Halifelik İsterse…
13 Ağustos 2021
Dedesinin Mezarını Okuyamıyormuş -2-
09 Ağustos 2021
Dedesinin Mezarını Okuyamıyormuş -1-
06 Ağustos 2021
Türkiye Yolgeçen Hanı mı?
02 Ağustos 2021
Yanan Ciğerimizdir…
30 Temmuz 2021
Öz Yurdunda Parya
26 Temmuz 2021
AK Parti ve Z Kuşağı
23 Temmuz 2021
Yanılmak Ve Aldanmak…
16 Temmuz 2021
15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine
12 Temmuz 2021
Tarihten Ders Almak
09 Temmuz 2021
O Yahudi Şimdi Yaşasaydı…
02 Temmuz 2021
İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
25 Haziran 2021
Siyaset-Mafya-Medya İlişkisi
19 Haziran 2021
" Hamdolsun… ”
14 Haziran 2021
Yaşayan Efsaneden Şanvak’a Jest
11 Haziran 2021
Dünya Kimseye Kalmaz
07 Haziran 2021
Bir Şair Bir Şiir
04 Haziran 2021
Dünya Bize Ne Dedi?
01 Haziran 2021
Alın Size Beddua
28 Mayıs 2021
Çürümüşlük…
21 Mayıs 2021
Türk Uşaklığı Bilmez
13 Mayıs 2021
Gaflet, Delalet ve Filistin…
07 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü -5-
06 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 4 -
05 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 3 –
04 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 2-
03 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü -1-
27 Nisan 2021
BU KAVGA NEDEN ?
23 Nisan 2021
Birinci Meclisten Gazi Meclise
Haber Yazılımı