Yazı Detayı
06 Eylül 2021 - Pazartesi 08:18
 
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -3-
MEHMET YALÇIN
 
 

Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -3- 


-Geçen haftadan devam- 

 

Millet ve milliyet kavramlarına getirdiğimiz açıklamadan sonra artık rahatlıkla diyebiliriz ki milliyetçilik en kısa ve umumi tarifiyle; “insanın sevgi ve saygı hisleriyle milletine bağlanmasıdır.”(6) Şüphesiz milliyetçilik sadece sevmekten ibaret değildir. Dikkat edilecek olursa burada yani milliyetçiliğin temelinde “mensubiyet duygusu” yatmaktadır. Her fert mensup olduğu kendi milletinin özelliklerini sevmenin yanısıra koruyacak ve geliştirmeyi gaye edinecektir. Bu sevgi gayet doğal ve en tabii hak olduğu kadar aynı zamanda zaruridir. Bu hakkın adı nasıl ki Alman vatandaşı için Alman milliyetçiliği, bir Yunan için Yunan milliyetçiliği, bir Arap için Arap milliyetçiliği şeklinde ifade ediliyorsa Türk milletine mensup bir fert için de mevzu bahis olan Türk milliyetçiliğidir. Türk milliyetçiliği; “Türk milletine karşı beslenen derin sevgi, bağlılık, müşterek bir tarih ve müşterek hedeflere yönelme şuurunun ifadesidir.”(7) Tekrar ifade edelim ki milliyetçilik milleti sevmekle başlar. Bu sevgi milletini koruma ve sahip çıkma duygusunu pekiştirecektir. Dolaysiyle sevgiyi esas alan bir düşünce ayrılıkçı yaklaşımları reddeder.  

 

Her millette ayrı ayrı terennüm edilen Rus’u Rus, İngiliz’i İngiliz, Arap’ı Arap, Türk’ü Türk yapan kısaca milleti millet yapan unsurların hiçbirisini küçümseyemeyiz. Fertleri bir arada tutan, bir arada yaşatan bu bağlar (din, dil, soy, vatan, tarih, kültür vb) geliştikçe içtimai birlik kuvvetlenir. Fertler arasında ülkü birliği doğar. Bu nedenle mensubu olduğumuz Türk milletini seveceğiz, üzerinde yaşadığımız vatanımızı seveceğiz, koruyacağız ve geliştireceğiz. Yine bu temel değerler üzerinde milletin yükselmesini sağlayacağız. Bu davranışın hiçbir yadırganacak yanı yoktur. 

 

Ne var ki esefle müşahede etmekteyiz ki bazı çevreler “Millet” ve “milliyet” gerçeğini inkarda ısrarcı olmakta. O çevrelere bir kez daha Allah ve Resulün hükümlerinden bazılarını hatırlatalım. Daha önce de değindiğimiz üzere Hucurat Suresi Ayet 13: “Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.” Rum Suresi Ayet 22: “Gökleri ve yerleri yaratması,  dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O’nun varlığının belgelerindedir. Bunlara kulak veren milletler için dersler vardır.” 

 

Bu iki ayet-i kerimeden açıkça anlaşıldığı üzere Allah insanları bir erkekle bir dişiden yarattıktan sonra değişik ırk, renk ve dillerde ve yine tanışıp kaynaşmaları için kavimlere (milletlere) ayırmıştır. Değişik ırk, renk ve dillerde yaratılan milletlerin haliyle farklı özellikleri olacaktır. Milletleri birbirinden ayıran bu farklı özellikler (Dil, din, soy, kültür, örf, adet gibi) milliyetin esaslarıdır. İşte Allah’ın ihsanı olan bu değerleri sevmek, korumak ve geliştirmeye çalışmak ise milliyetçiliğin ta kendisidir. 

 

Demek ki kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim millet, milliyet ve dolaysiyle milliyetçilik kavramlarını muteber saymış ve kabul etmiştir. Şüphesiz yüce Allah dileseydi bütün insanları aynı renkte, aynı dilde, aynı boyda yaratabilirdi. “Eğer rabbin dileseydi, insanları tek bir ümmet (millet) kılardı (Hud suresi Ayet 118) Ama ilahi irade böyle istediği için insanlar birbirlerinden farklı kavim ve milletler halinde yaratılmıştır. Her ırk ve kavim Müslüman olabilir. Müslüman olan herkes, Allah’a en iyi kul olma yarışında bulunabilir. Kesin olan odur ki üstünlük sadece takvadadır. Allah’ın emir ve iradesini kavramadan İslamiyet’in insanları ırklara, kavim ve milletlere ayırdığını inkar ile millet, milliyet ve milliyetçilik kavramlarını reddetmek ilahi iradeye karşı gelmektir. 

 

Yine bu hususta Peygamber Efendimiz “kişi kavmini sevmekle kınanamaz”, “kavmin efendisi kavmine hizmet edendir” demekle milletimizi sevmemizi öğütlemekte. Dolaysiyle “millet” gerçeğine dokunmaktadır. Millet ve milliyet gerçeğini kabul eden İslamiyet aynı zamanda milliyetin unsurlarını da kabul etmiş, üstelik bu unsurları sevmeyi ve yaşatmayı her Müslümana vecibe olarak emretmiş, insani vazifelerden saymıştır. Şimdi bu hususlara kısaca değinelim. 

 

Soy birliği: Arapça’da “kök” ve “damar” manasına gelen Türkçemizde ise kandaşlık olarak tanımlanan  “soy” fertlerin bir arada bulunmasında, kaynaşmasında önemli bir faktördür. Yeryüzünde hiçbir toplumun saf ırk olmadığını biliyoruz. Saf ırk mevcudiyetinin iddiasında da değiliz. Ayrıca her ne kadar “soy birliği” nin tek başına milleti meydana getiren belirleyici bir unsur olmadığı, milletlerin değişik ırk     ve soylardan meydana gelebileceği kabul edilmekle beraber, sosyolojik bir zaruret olarak doğan  “içtimai ırk”ın özelliği gereği, kız alıp verme (evlenme) gibi sosyal temaslar aynı soy ve sülaleden gelenler arasında daha kolay ve yaygın olacağından bu durum birleştiricilik ve bütünleyicilik vasfı ile milli birliği kuvvetlendirmektedir.   
İslami açıdan baktığımızda ise daha önce mealini verdiğimiz Hucurat suresi 13. Ayette “insanların bir erkekle bir dişiden yaratıldığı, sonra soylara, kabile ve milletlere ayrıldığı” haber verilmekle İslamiyet’in aynı zamanda “soy” kavramına önemli değer verdiği anlaşılmaktadır. 


(6)- Prof. Dr. İ. Kafesoğlu. Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri. S. 260 
(7)-A. Türkeş. Dokuz Işık. S.89 
-Devam edecek- 

 

 

 

 

 
Etiketler: Kur’an, ve, Hadis, Işığında, Milliyetçilik, -3-, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Aralık 2021
Turan’a Giden Yol…
26 Kasım 2021
Mutfağın Gücü…
19 Kasım 2021
Haddini Bilmek…
15 Kasım 2021
Urfa Siyaseti ve Fakıbaba
12 Kasım 2021
Unutulmaz Anılar
05 Kasım 2021
Ekmekle Oynanmaz
29 Ekim 2021
Ekonomi Nereye Gidiyor?
22 Ekim 2021
Neden Öncelikle Okullar ?
15 Ekim 2021
Uhud Savaşı ve Günümüz Türkiye’si…
08 Ekim 2021
Eğitim ve Öğretmen…
01 Ekim 2021
Ümmetçilik - Milliyetçilik
27 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 9 -
24 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 8 -
20 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik 7
17 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -6-
13 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -5-
10 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 4 -
03 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -2-
30 Ağustos 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -1-
27 Ağustos 2021
Malazgirt Zaferi
23 Ağustos 2021
Ha Urfa Ha Türkiye
20 Ağustos 2021
Ağa da Kimmiş?
16 Ağustos 2021
Suriyeliler Halifelik İsterse…
13 Ağustos 2021
Dedesinin Mezarını Okuyamıyormuş -2-
09 Ağustos 2021
Dedesinin Mezarını Okuyamıyormuş -1-
06 Ağustos 2021
Türkiye Yolgeçen Hanı mı?
02 Ağustos 2021
Yanan Ciğerimizdir…
30 Temmuz 2021
Öz Yurdunda Parya
26 Temmuz 2021
AK Parti ve Z Kuşağı
23 Temmuz 2021
Yanılmak Ve Aldanmak…
16 Temmuz 2021
15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine
12 Temmuz 2021
Tarihten Ders Almak
09 Temmuz 2021
O Yahudi Şimdi Yaşasaydı…
02 Temmuz 2021
İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
25 Haziran 2021
Siyaset-Mafya-Medya İlişkisi
19 Haziran 2021
" Hamdolsun… ”
14 Haziran 2021
Yaşayan Efsaneden Şanvak’a Jest
11 Haziran 2021
Dünya Kimseye Kalmaz
07 Haziran 2021
Bir Şair Bir Şiir
04 Haziran 2021
Dünya Bize Ne Dedi?
01 Haziran 2021
Alın Size Beddua
28 Mayıs 2021
Çürümüşlük…
21 Mayıs 2021
Türk Uşaklığı Bilmez
13 Mayıs 2021
Gaflet, Delalet ve Filistin…
07 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü -5-
06 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 4 -
05 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 3 –
04 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 2-
03 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü -1-
27 Nisan 2021
BU KAVGA NEDEN ?
23 Nisan 2021
Birinci Meclisten Gazi Meclise
Haber Yazılımı