Yazı Detayı
20 Eylül 2021 - Pazartesi 09:06
 
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik 7
MEHMET YALÇIN
 
 

Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -7 
-Geçen haftadan devam- 

 

Asabiyet-Irkçılık: İslam dini ırkçılığı yasaklamıştır. Ancak İslam ırkçılığı neden yasaklamıştır. Yasaklanan ırkçılığın sınırı nedir? Sorularına açıklık getirmemizde fayda vardır. 

 

Diyanet Vakfına ait İslam Ansiklopedisine göre; “cahiliye döneminde aralarında baba tarafından kan bağı bulunan akrabaların oluşturduğu topluluğa “asabe” kendilerine dışardan yapılacak bir saldırıya karşı birleşerek harekete geçmelerini sağlayan birlik ve dayanışma ruhuna da “asabiyet” denilmekte.” (15)  Arapça olan “ırk” kelimesinin karşılığı Türkçemizde “soy” olarak ifade edilmektedir. Burada şu hususu hemen belirtelim ki cahiliye dönemindeki “ırk” veya asabiyet anlayışı, günümüz modern sosyolojinin temel kavramlarından olan “ırk birliği”nden farklıdır. Sosyolojide ırk birliği daha geniş manada vatan, tarih, kültür, gelenek gibi unsurlarla birlikte milliyet unsurları içinde yer alır. Asabiyet ise daha dar çerçevede olup kabile hüviyetinde kalır. 

 

Eski cahiliye döneminde bir kabileden birinin baskı, hakaret gibi şiddete uğrayıp zarar görmesi halinde zararın telafisi için “asabiyet” e başvurulurdu. Yani bütün kabile çağrı üzerine toplanır karşı kabileye saldırırdı. Bu tür kabileler arası savaşların ardı arkası kesilmezdi. Daha sonraları kabileler arası savaşlar mecrasında çıkarak haksız yere başka kabilelerin hak ve menfaatlerine tecavüz etmek, üstünlük sağlamak hastalığına dönüştü. Böyle bir Asabiyet anlayışı o günün şairi Cündeb b. Ander b. Temim tarafından ”ister zalim ister mazlum olsun kardeşine yardım et” şeklinde ifade edilmiştir. (16) İşte Kur’an böylesi soy üstünlüğü ve kabilecilik gibi cahiliye asabiyetine dayanan tüm davaları red etmiştir. 

 

Hadislere göz atacak olursak konuyu daha iyi anlayacağız.  Peygamber Efendimiz bir hadislerinde buyurmuşlardır ki; “Bir kimsenin kavmini sevmesi asabiyet değildir. Asabiyet, kavminin zulmüne yardım etmektir.”(15) İşte İslam’ın yasakladığı asıl asabiyet dediğimiz “ırkçılık” budur. Yani soydaşı haksız ve zalim de olsa yardım etmektir. Tekrar ifade edelim ki başka kavim ve milletleri ezme, hor görme esasına dayanır ki eskiden küçük kabileler halinde çöl hayatı yaşayan Araplar en ufak meselelerde dahi kendi kavmini korumak adına başka Müslüman kavimlere karşı baskı, şiddet, işkence, hırsızlık, talan gibi zulmetlerde bulunurlardı. Hiçbir şartta tasvip edilmeyecek bu tür vahşet derecesindeki insanlık dışı davranışları yok etmek için tüm Müslüman kavimleri aynı ideal etrafında toplamak, aynı gayeye doğru motive etmek için Hz. Peygamber; “Asabiyet zulüm üzerine kavmine yardım edendir” diyerek başkalarının hak ve hukukunun çiğnenmesini önlemek istemiştir. Yoksa insanın kendi kavmini sevmesi ne diye “ırkçılık” olsun. 

 

Asabiyet fonksiyonları ile İslam’ın gösterdiği hedefler doğrultusundaki milliyetçiliği karıştırmamak gerekir. Bahse konu Türk milliyetçiliği İslam kardeşliği ve şuuru içinde herkesi kucaklar, zayıf ve güçsüzlerden yana tavır alır. Zulme ve haksızlığa dayalı, çatışmalara sebebiyet veren davranışlar ise biyolojik ırkçılıktır, şovenizmdir. 

 

Savunmaya çalıştığımız kültür milliyetçiliğine karşı ortaya atılan “ırkçılık” ithamı bir safsatadır. Irkçılıkla milliyetçilik kasıtlı olarak birbiriyle karıştırılmakta. Milliyetçiliği sindirmek için Türk’e ve Türklüğe karşı kin ve nefret duyguları taşıyan kozmopolit, hümanist ve Marksist çevrelerce bilinçli olarak art niyetle ileri sürülmüştür. Milli duygulara sahip olmak hiçbir zaman ırkçılık olarak değerlendirilemez. Aklı başında her Müslüman vatanını, milletini, kutsal değerlerini, içinde bulunduğu toplumu sevecektir, sevmelidir. Ayrıca çoğu kez de bilgi yoksunu olanlar, “dış Türklere sahip çıkmayı” bile “ırkçılık” olarak telaffuz etmekteler. Oysa ırkdaşlık mevhumu resmen vardır. Her milletin hudutları dışında ırkdaşı olmuştur olacaktır.  

 

Bugün sınırlarımız dışında eziyet gören Türk soydaşlarımız ve Müslümanlar vardır. Asıl ırkçılar Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulüm yapan kızıl Çin, Bosna Hersek’te Müslüman kanı akıtan emperyalistler, Filistin’de Müslümanlara yaşama hakkı tanımayan Siyonistlerdir. Zulme karşı gelmek, hürriyeti gasp edilmiş Müslümanların yaşamalarını istemek neden ırkçılık olsun? Ama görmekteyiz ki Dış Türklerin hakkını arama davranışında bulunmak şöyle dursun “Türk” ismini telaffuz etmek dahi “ırkçılık” sayılmakta. Oysa İslamiyet zulme uğramış mazlum durumdaki soydaşa yardımı, sevgiyi, şefkat göstermeyi emretmiştir. 

 

Bu gerçeklere rağmen hala İslamiyet adına kalem oynatanlar milliyetçiliği “ırkçılık” la damgalamaktan geri durmamakta. İşin komik ve enteresan yönü ise ırkçılığı savunan, “ben ırkçıyım” diyen kimse olmadığı halde sanki ırkçı varmış gibi bir hava yaratılmakta.  

 

Tabii ve beşeri bir arzu olarak mensubiyet duygusundan filizlenen “milletimizi sevmek ve yüceltmek şuuru” olarak tanımladığımız “milliyetçilik” tekrar ifade edelim ki “ırkçılık” değildir. Tam tersi milliyetçilik ırkçılığı ve otoriter idareyi reddeden milli birlik ve kaynaşmadan yana bir kültür hareketidir. Bu hareketin özünde milletin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanda bağımsızlık şuuru, milletin bir bütün halinde mutlu kılınması arzusu vardır. 

 

(15) Diyanet Vakfı. İslam Ansiklopedisi 
(16) Meydânî, Mecmaʿu’l-ems̱âl (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd) 1972, II, 334. 
-Devam edecek

 

 

 

 

 

 

 
Etiketler: Kur’an, ve, Hadis, Işığında, Milliyetçilik, 7, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
03 Aralık 2021
Turan’a Giden Yol…
26 Kasım 2021
Mutfağın Gücü…
19 Kasım 2021
Haddini Bilmek…
15 Kasım 2021
Urfa Siyaseti ve Fakıbaba
12 Kasım 2021
Unutulmaz Anılar
05 Kasım 2021
Ekmekle Oynanmaz
29 Ekim 2021
Ekonomi Nereye Gidiyor?
22 Ekim 2021
Neden Öncelikle Okullar ?
15 Ekim 2021
Uhud Savaşı ve Günümüz Türkiye’si…
08 Ekim 2021
Eğitim ve Öğretmen…
01 Ekim 2021
Ümmetçilik - Milliyetçilik
27 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 9 -
24 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 8 -
17 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -6-
13 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -5-
10 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik - 4 -
06 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -3-
03 Eylül 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -2-
30 Ağustos 2021
Kur’an ve Hadis Işığında Milliyetçilik -1-
27 Ağustos 2021
Malazgirt Zaferi
23 Ağustos 2021
Ha Urfa Ha Türkiye
20 Ağustos 2021
Ağa da Kimmiş?
16 Ağustos 2021
Suriyeliler Halifelik İsterse…
13 Ağustos 2021
Dedesinin Mezarını Okuyamıyormuş -2-
09 Ağustos 2021
Dedesinin Mezarını Okuyamıyormuş -1-
06 Ağustos 2021
Türkiye Yolgeçen Hanı mı?
02 Ağustos 2021
Yanan Ciğerimizdir…
30 Temmuz 2021
Öz Yurdunda Parya
26 Temmuz 2021
AK Parti ve Z Kuşağı
23 Temmuz 2021
Yanılmak Ve Aldanmak…
16 Temmuz 2021
15 Temmuz Darbe Girişimi Üzerine
12 Temmuz 2021
Tarihten Ders Almak
09 Temmuz 2021
O Yahudi Şimdi Yaşasaydı…
02 Temmuz 2021
İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
25 Haziran 2021
Siyaset-Mafya-Medya İlişkisi
19 Haziran 2021
" Hamdolsun… ”
14 Haziran 2021
Yaşayan Efsaneden Şanvak’a Jest
11 Haziran 2021
Dünya Kimseye Kalmaz
07 Haziran 2021
Bir Şair Bir Şiir
04 Haziran 2021
Dünya Bize Ne Dedi?
01 Haziran 2021
Alın Size Beddua
28 Mayıs 2021
Çürümüşlük…
21 Mayıs 2021
Türk Uşaklığı Bilmez
13 Mayıs 2021
Gaflet, Delalet ve Filistin…
07 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü -5-
06 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 4 -
05 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 3 –
04 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü - 2-
03 Mayıs 2021
3 Mayıs Türkçülük Günü -1-
27 Nisan 2021
BU KAVGA NEDEN ?
23 Nisan 2021
Birinci Meclisten Gazi Meclise
Haber Yazılımı