Yazı Detayı
11 Haziran 2020 - Perşembe 22:10
 
ŞİİRLER ve ŞAİRLER
MUSTAFA GÜL
 
 

ŞİİRLER ve ŞAİRLER

 

Şiir; herhangi bir konuda anlatılmak istenenlerin kısa ve veciz sözlerle yazılıp
kafiyelerle süslenerek, özetlenmesi sanatıdır. Normal bir yazıya göre akılda daha kalıcıdır.
Şairler, tarih boyunca bulundukları toplumun en sevilen, sayılan kişileri arasında yer
almışlardır. Acı, tatlı tüm toplumsal olayları mutlaka bir şiirle tarihe not düşüp yazılı olsun,
olmasın hafızalarda kalmalarını sağlamışlardır. Bu açıdan bakıldığında şairler, ismi
konulmamış tarihçilerdir.


Her konuda rehberimiz ve önderimiz olan Resulullah’ın (sav) şairler hakkındaki
düşüncelerini belirten –daha önce okuduğum- bir yazıdan alıntı yaparak, iki örnekle şairlerin
toplumda ne kadar önemli vazifeleri olduğunu izah etmeye çalışacağım sizlere.


İlk örnek; Sahabe Hassan Bin Sabit (Ra.)


“Medine’ye gelen Hassan b. Sâbit (ra) de Müslüman olur. 60 yaşındadır. O günden
sonra Efendimizin yanından ayrılmaz. Hassan b. Sâbit, yaşlı ve bedenen zayıf olduğu için
Bedir gazasına bizzat katılamaz. “Cihad sevabına ve verilen müjdelere kavuşamadın”
diyenler olunca üzülür. Fakat Allah’ın Resulü (sav) onun İslâm düşmanlarına karşı yazdığı
şiirlerle cihat ettiğini ve düşmanlara karşı yazdığı şiirlerin her bir kelimesine verilen sevap,
başkalarının gazada kazandığı sevaptan daha çok olduğunu bildirir: “Hassan’ın beyitleri
düşmana ok darbesinden daha tesirlidir” buyurur.


Bir defasında kâfirlerin yüzkaralarını ortaya koyan bir şiirini okuduktan sonra
Peygamberimiz, “Ey Hassan, müşriklerin, kâfirlerin yüz karalarını ortaya koy! Cebrâil
seninledir. Ashâbım silâhla harb ettikleri gibi sen de dil ile harb et” buyurur. Hassan b.
Sâbit el-Ensârî Hazretleri böylece cihâdın en kıymetlilerinden olan söz ve yazı ile cihad
etmek şerefine ilk kavuşanlardan olur. Hayatı boyunca Rasûlüllah (sav)’ı şiirleriyle
memnun eden Hassan b. Sâbit, O’nun vefatının ardından duyduğu derin kederi yine yazdığı
mersiyelerle dile getirir.”

 

İkinci örnek: Abdullah Bin Revâhâ (Ra.)


“Abdullah b. Revâhâ (ra), Kusvâ’nın yularını çekerek Peygamber Efendimiz’in
önlerinde yürür ve:  “Ey kâfirler çekilin, Peygamberin yolundan ki Allahü Teâlâ, O’na
gönderdi Kur’ân/ Her hayır ve iyilik vardır O’nun dininde, Bu din için ölmektir, en hayırlı
ölüm de./ Gerçek Rasûlullah’tır, kabul ettim yürekten, Her sözüne inandım, kabul ettim
şimdi ben./ Ey kâfirler! Kur’ân’ın, Allahü Teâlâ’dan, İndiğini siz inkâr eylediğiniz zaman/
Nasıl indirdik ise, darbeleri aniden ve nasıl ayırdıksa, başınızı gövdeden/ Onun mânâsına
da, inanmazsanız eğer, iner aynı şekilde başınıza darbeler” diyerek kâfirleri kötüleyici
şiirler okur.


Bunun üzerine Hz. Ömer, “Ey İbn-i Revâhâ! Sen Rasûlullah’ın önünde ve Harem-i
Şerif’te nasıl şiir okuyabiliyorsun” deyince, Peygamber Efendimiz, “Yâ Ömer! Ona mâni

olma. Allahü Teâlâ’ya yemin ederim ki, Onun sözleri, bu Kureyş müşriklerine ok
yağdırmaktan daha çabuk, daha çok tesirlidir. Ey İbn-i Revâhâ devam et” buyurur.”
Allah (cc) cümlesinden razı olsun inşallah.

 

Şimdi de sizlere şairlerin toplumda ne kadar önemli vazifeler üstlendiğini, şair olmanın
öyle çok kolay olmadığını anlatmaya çalıştığım bir şiirimi takdim etmek istiyorum.

 

BİLMEK GEREKİR

Halk içinde bir şair
Sanma kolay yetişir
Yazmak için bir şiir
Ahval bilmek gerekir

Hece şiirine bak
Vezin, ölçü ve durak
Redif, kafiye, uyak
Kural bilmek gerekir

Getirmek için misal
Sözel veya sayısal
Roman, hikaye, masal
Hayal bilmek gerekir

Güncel mevzuda bilgi
Kalem kağıt ve silgi
İlim, bilime ilgi
Çok dal bilmek gerekir

Bozmayarak mayayı
Bulup nuru ziyayı
İmanı ve hayâyı
Cemal bilmek gerekir

Biraz gezip dolaşıp
Çok yerlere ulaşıp
Coğrafyaya bulaşıp
Mahal bilmek gerekir

Erdem görüp şerefi
Yetiştirip selefi
Gerçekten bir hedefi
İkbal bilmek gerekir

Ayırıp yalancıyı
Kırk göbek yabancıyı
Görmek için acıyı
Eşkal bilmek gerekir

Tanımalı fertleri
Mülayimi sertleri
Yazmak için dertleri
Melal bilmek gerekir

Hamdi'yim farz-ı muhal
Anlatmak için bir hal
Siyer, hadis, ilmihal
Meal bilmek gerekir

Mustafa Gül (Hamdi)

 
Etiketler: ŞİİRLER, ve, ŞAİRLER,
Yorumlar
Haber Yazılımı