Yazı Detayı
05 Eylül 2020 - Cumartesi 06:31
 
Urfa’da Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı
AHMET DOĞAN
 
 

Urfa’da Toplantı ve Gösteri Yapma Hakkı

 

Barışçıl toplantılar, kamuoyunu etkilemek, harekete geçirmek, şikâyet ve talepleri ifade etmek ve kamu politikasını etkilemek için önemli bir role sahiptir. Toplanma özgürlüğü, insanların hem halka açık hem de özel olarak buluşmalarını içerir ve insanların kendileri için önemli olan konular hakkında, örneğin sosyo – ekonomik haklar, siyasal haklar veya başka herhangi bir konu hakkında farkındalık yaratma platformları işlevini yerine getirir. Bu bağlamda toplantı ve gösteri hakkı demokratik ve çoğulcu bir toplumun temel gereksinimlerindendir.Barışçıl toplanma özgürlüğü, uluslararası sözleşmelerde örgütlenme ve ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olarak güvence altına alınmıştır. Temel bir insan hakkı olmasının yanında bir hak arama ve ülke yönetimine katılım aracı olarak demokratik toplumların temel ölçüm kriterleri arasındadır. Demokratik toplumlarda, gösterinin düzenleyicileri, görüşlerini ifade etmek ve mesajlarını iletmek için halka açık caddeler, yollar ve meydanlar dâhil olmak üzere, gösterinin yerini ve zamanlamasını serbestçe seçme hakkına sahiptir. Uluslararası standartlar gereğince, ülkelerin yasal çerçeveleri protesto etme hakkına ilişkin etkili, açık ve makul hükümler içermeli, sınırlamalar son çare olmalıdır. Eğer bir gösteri barışçıl ise, müdahalenin bir gerekçesi olamaz. Anayasa da şiddet içermemesi şartıyla toplanma özgürlüğü tanımakta ve koruma altına almaktadır.Barışçıl toplanma hakkının özgürce kullanılabilmesi, kamuoyu gücünün hesaba katıldığı demokratik toplumlarda etkili bir yurttaş kontrol mekanizması yaratır. Zira barışçıl toplanma hakkını kullanarak ülkedeki örneğin eğitim ve sağlık politikalarına destek vermek de eğitim ve sağlık politikalarını protesto etmek de mümkündür. Barışçıl gösteriler, sadece kamuoyunun çoğunluğu tarafından kabul edilen fikirleri ya da hükümetlerin politikalarını desteklemek için yapılmak zorunda değildir. Devletlerin, özellikle kamu politikalarına karşı protesto için toplananların özgürlüğünü koruma ve sağlama sorumluluğu bulunmaktadır.Bürokratik gerekçeler, örneğin toplanmanın izinsiz olması, bir toplanmaya müdahale etmek için yeterli sebep değildir. Elbette devletlerin şiddet içeren, açık şiddet çağrıları yapılan toplanmaları engelleme hakkı vardır. Ancak bu gibi durumlarda kullandığı kuvvet, düzeni sağlamak için gereken asgari gücü aşmamalıdır. Gösteri düzenleyicilerinin sorumluğu, hiçbir koşulda barışçıl yöntemlerin dışına çıkmamak ve şiddete başvurmamaktır.

 

 

20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL, 2018’de fiilen kaldırıldı ancak uygulamaları özellikle Urfa’da hala en şiddetli biçimde uygulanmaya devam etmektedir. Her ay Urfa Valiliği tarafından ilan edilen toplantı ve gösteri yasakları şehri yaşanmaz hale getirmiştir. Otoriter bir yerel yönetim mevcuttur.

 

 

Öyle ki, 1 Eylül Dünya Barış günü için il bazında yapılması planlanan “Barış Zinciri” adlı yürüyüş bile polis zorbalığı ile müdahale edilmiş, insanlar gözaltına alınmıştır. İnsanların barış istemesi bile zulüm ile bastırılmıştır. Ülkenin dört bir yanında serbest ancak Urfa’da yasak. Bu nasıl bir zihniyettir. Bu nasıl bir yönetim şeklidir.

 

 

İzne bağlı gösteri diye bir şey olamaz. Anayasal bir hakkın yerel otoriteden izin almasına gerek yoktur.

 

 

Belirli etkinlikler yasak ve belirli etkinlikler izne bağlı olarak ilan edilmektedir. İzne bağlı olan etkinlikler genellikle iktidar yanlısı organizasyonlar ve yakınlığı ile bilinen kişilerin öncülük ettiği organizasyonlardan oluşma ihtimalinin ne denli yüksek olduğunu ise ayrıca izah etmeye gerek yok sanırım.

 

 

Yerel idari yönetim keyfi bir uygulama ile yerel bir dikta rejim oluşturmuştur. Her gün gerek sosyal medya – gerekse yerel basında vali öven insanlar, lütfen başınızı iki elinizin arasına koyup biraz daha düşünün. Siz de muhalif olabilirsiniz ilerde, unutmayın.

 

 

İşte o zaman, sizin çıkaracağınız ahu – vah seslerini kimse duymayacaktır.

 

 

Tekrar edelim - BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR.

 
Etiketler: Urfa’da, Toplantı, ve, Gösteri, Yapma, Hakkı,
Yorumlar
Haber Yazılımı