Yazı Detayı
13 Mart 2021 - Cumartesi 10:28
 
Urfa’ya Yeni Bir Üniversite Şart !
AHMET DOĞAN
 
 
 
 
Eğitim öğretim kurumlarının en üst halkası olan üniversitelerin eğitimde ve toplumsal yaşamda ayrı bir önemi bulunmaktadır. Eğitim, toplumun sosyo – kültürel, politik, ekonomik değer ve kurallarına beklentilere yanıt veren bir sistemdir. Bu sistem içinde akademik eğitim büyük önem arz etmektedir. 
 
 
 
Üniversitelerin yalnızca yükseköğretim kurumları olmadıkları artık bilinen bir gerçektir. Üniversiteler, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın önemli motor gücü, bölge için gelir kazandırarak katkıda bulunan, kentin emek piyasasının niteliğini etkileyen akademik eğitim kurumlardır. Sadece bilgi ve kültür üretmekle kalmayan aynı zamanda kuruldukları bölgelere gelir getiren kurumlar olan üniversiteler böylece bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesine yardımcıdırlar. 
 
 
 
TÜİK tarafından adrese dayalı kayıt sistemine göre açıklanan ve ülkemizde en fazla nüfusa sahip sekizinci il olan Şanlıurfa ilinin nüfusu 2021 yılı itibariyle 2 Milyon 115 Bin 256 olmuştur. 2020 yılında 2 Milyon 73 Bin 614 olan nüfus, 2021 itibariyle 41 Bin 642 kişi artmıştır. 2020 verilerine göre nüfusu en çok artan iller sıralamasında Şanlıurfa 2,01 ile üçüncü sırada yer almıştır. Bu artış ile beraber Şanlıurfa ilinin, hızla büyüyen ve gelişen bölgesi olduğunu dikkate almak gerekmektedir. 
 
 
 
Bu bağlamda üniversite kurulması talebinin Şanlıurfa ili için kaçınılmaz olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Şanlıurfa ilinin nüfus artış hızı, Suriye sınırında yer almasından dolayı yaşanan göç alma yoğunluğu, bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitiği, ve verimli tarım arazilerine sahip olmasından dolayı dikkatleri üzerine çeken bir il olması, ayrıca ilçeler arası ulaşımın zorluğu göz önüne alınacak olursa faaliyet gösteren tek üniversitenin (Harran Üniversitesi) şehrin doğu bölgesinde ve kent merkezine 20 KM uzaklıkta olması sebebiyle Şanlıurfa ilinin akademik eğitiminin yanı sıra sosyal eğitimini de karşılamaya yetmediğini ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır. 
 
 
 
Türkiye’nin en büyük baraj gölüne sahip ve toplamda iki baraj gölü (Atatürk Barajı, Birecik Barajı), iki büyük ova (Harran Ovası, Suruç Ovası), tarihin ilk yerleşim yeri (Göbekli Tepe), tarihin ilk üniversitesi (Harran Üniversitesi), fıstık üretimi ve pamuk üretiminin en yüksek olduğu Şanlıurfa ili, aynı zamanda Türkiye’nin doğu bölgesi ile batı bölgesi arasında stratejik bir konumda yer almaktadır. Bütün bu özellikleri dikkate alınarak güzide şehrimizin Akademik, sosyal, kültürel manada donatılması için Eğitim sağlayacak yükseköğretim kurumlarının arttırılması ve kaliteli, çağdaş, modern, insan odaklı, uygar üniversiteler kurarak akademik kadrosu güçlü, eğitim hizmet kalitesi yüksek dünya standartlarına uygun eğitim veren üniversitelerin varlığı amaçlanmalıdır. 
 
 
 
Eğitimin insan yaşamındaki daimilik arz eden öneminden dolayı ve toplumsal eğitim kalitesinin halkın refah seviyesini etkilemesi sebebiyle yeni eğitim alanlarının arttırılması için yeni eğitim alanlarının oluşturulması gerekmektedir. 
 
 
 
Nüfus ve gelişmişlik bakımından Urfa’dan daha gerilerde olan illerde en az iki devlet üniversitesi yer almaktadır. Afyonkarahisar, Isparta, Kütahya, Nevşehir, Sivas illerinde 2 devlet üniversitesi yer alırken, Urfa gibi stratejik konumda yer alan ilde tek üniversitenin olması yetkililerin vilayete verdiği önemin derecesini göstermektedir. 
 
 
 
YÖK’ün internet web sitesinde, illerde yer alan üniversiteler listesine bakıldığında Doğu illerinde büyükşehir – küçük şehir fark etmeksizin 1 üniversite ile idare edildiklerini gördüm. Bu durum, devletin bir politikası mı değil mi bilemiyorum, ancak Doğu illerinin gelişmesine ve kalkınmasına olumsuz etkisinin olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Mardin, Van, Diyarbakır, Urfa gibi büyükşehirlerde en azından 2 devlet üniversitesi ve birkaç tane de vakıf üniversitesi olması, hem ülke içerisindeki iç göçün önüne geçilmesi, hem de ekonomik – sosyal – kültürel kalkınması açısından önem arz etmektedir. 
 
 
 
TBMM arşivi incelendiğinde Şanlıurfa için üniversite kurulması kanun teklifi bile henüz milletvekilleri tarafından verilmediği görülmüştür. En son verilen kanun teklifi 2018’de CHP İstanbul MV tarafından Siverek ilçesinin il olması için, bir önceki kanun teklifi ise 1987 ‘de Turgut Özal imzalı GAP projesi kapsamında istihdam edilen işçilerin durumu ile alakalı. Sadece bu bilgi bile Urfa’dan seçilen vekillerin iktidar partisi veya muhalefet partisi fark etmeksizin ilin gelişimi ve kalkınması için herhangi bir çaba içerisinde olmadıklarını göstermektedir. 
 
 
 
İkinci bir üniversitenin olması ne değiştirir diye soranlar elbet olacaktır. Şunu hemen belirtmekte fayda olduğu kanaatindeyim; ikinci üniversite Harran Üniversite’sinde kemikleşmiş kadronun kendine çeki düzen vermesini sağlar. Halktan kopuk olan Harran Üniversitesi’nin halka karışmasını teşvik eder. İlde rekabeti arttırır. Sanayi gelişir. İstihdam artar. İl bazında yapılan konferanslar, söyleşiler ve konserler gibi sosyal aktivitelerle şehrin canlılığını artırır. Dışardan yeni gelecek öğrenciler ile ekonominin canlılığı değişir. Yüksek lisans ve doktora programlarının çeşitli olması ile, vilayetin farklı bilimsel çalışmalara katkı sunması sağlanır. Eczacılık, Diş hekimliği, Hukuk, Yaşayan diller enstitüsü gibi Harran Üniversitesi’nde yer almayan bölüm ve programların eklenmesi ile, kalkınmaya küçük de olsa bir adım atılmış olur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiketler: Urfa’ya, Yeni, Bir, Üniversite, Şart, !,
Yorumlar
Haber Yazılımı